Polska

APLISENS obawia się o wyniki finansowe w związku z agresją Rosji na Ukrainę

APLISENS S.A. w raporcie bieżącym informuje o poziomie zagrożonych należności w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą oraz o udziale rynków wschodnich w przychodach za rok 2021.

© APLISENS S.A.

Zapraszamy na TEK.day Wrocław, 31 marca 2022! Zapisz się

Zarząd spółki, w związku wybuchem zbrojnego konfliktu za wschodnią granicą kraju, przeanalizował stan należności od podmiotu logistycznego M-System Mateusz Brzostek, odpowiedzialnego za sprzedaż wyrobów na rynkach wschodnich na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy. Z analizy sytuacji od dnia 31 grudnia 2021 roku do 3 marca 2022 roku, czyli publikacji bieżącego raportu wynika, że zagrożona jest spłata należności dotyczących bieżącego roku obrotowego w kwocie ok. 2 mln PLN (nie występują niespłacone należności dotyczące roku 2021). Możliwy odpis aktualizujący należności, w kwocie nie przekraczającej ww. wartości, będzie obciążał wynik finansowy spółki w 2022 roku.

W 2021 roku przychody spółki z rynków wschodnich stanowiły ok. 16% ogółu przychodów (w roku 2020 było 18,5%), oraz ok. 30% ogółu skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej APLISENS (w roku 2020 było 35,7%). Załamanie rynków wschodnich, w związku z rosyjskimi działaniami zbrojnymi oraz nakładanymi sankcjami ekonomicznymi, może spowodować utratę przychodów spółki i grupy kapitałowej w 2022 roku. W tym momencie trudno jest jednak wiarygodnie oszacować skalę tego spadku.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu wskazanej sytuacji na działalność spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS zostaną przedstawione w raporcie okresowym za 2021 rok oraz w kwartalnych i śródrocznych raportach okresowych za rok 2022.

APLISENS S.A. jest polskim producentem przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatyki. Wytwarza szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu oraz temperatury, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Spółka posiada zakład w Witebsku na Białorusi, gdzie produkowane są analogowe przetworniki ciśnienia.