Wróć

Wielki plan Relpol

Relpol kosztem blisko 32 mln zł opracuje konstrukcję oraz technologię wytwarzania przekaźników bistabilnych.
Opublikowano: 2020-07-11

Relpol S.A. poinformował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na opracowaniu konstrukcji i technologii przemysłowych przekaźników bistabilnych. Wartość projektu wynosi 31.621 tys. zł i zostanie on sfinansowany środkami własnymi w kwocie około 3.162 tys. zł, dotacją z NCBiR w wysokości ok. 12.746 tys. zł i długoterminowymi kredytami bankowymi w wysokości ok. 15.713 tys. zł.

Inwestycja będzie realizowana od VII 2020 do XII 2023 roku, natomiast okres spłaty kredytów finansujących przedsięwzięcie to lata 2024 do 2031 (lub do 2033).

Decyzję podjęto w związku z rosnącym zainteresowaniem odbiorców innowacyjnym przekaźnikiem przemysłowym, który będzie dawał użytkownikowi korzyści w postaci obniżenia kosztów energii oraz kosztów elementów wykonawczych używanych w automatyce. Rezultatem projektu będzie zarówno produkt jak i innowacyjna technologia jego produkcji. Opracowane w ramach projektu przekaźniki bistabilne są szeroko wykorzystywane jako elementy wykonawcze automatyki do zasilania układów sterowania procesami produkcyjnymi maszyn, urządzeń i robotów

https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/