Wróć

TOP 100 polskich OEM 2021

Po raz drugi publikujemy listę 100 największych firm OEM z polskim kapitałem, ułożoną według uzyskiwanych przez nie przychodów. Rok 2020 przyniósł pogorszenie koniunktury na tym rynku.
Opublikowano: 2021-11-28

Wstęp

Zanim zagłębicie się w lekturze naszego rankingu, koniecznie zapoznajcie się uważnie z regułami, według których sporządziliśmy zestawienie.

Polski kapitał

Lista obejmuje firmy z polskim – instytucjonalnym lub indywidualnym – kapitałem. Nie ma więc tych firm, które pomimo faktu, iż posiadają polskie korzenie, przez cały miniony rok znajdowały się rękach zagranicznego kapitału (np. Fibaro, Lumel czy Integer.pl SA). Granicą wykluczającą firmy z naszej listy jest ponad 50% udziałów lub akcji w rękach zagranicznego kapitału.

Elektronika w centrum uwagi

Chcieliśmy uwzględnić te firmy OEM, dla których elektronika jest szczególnie ważna, stanowi o istocie wartości dodanej ich produktów. Stąd też nieobecność dużych polskich firm, które co prawda są niezwykle ważnymi odbiorcami elektroniki, ale dla których jest ona jedynie uzupełnieniem ich produktów. Przykładem mogą być Amica czy Solaris. Zdajemy sobie sprawę, że granica pomiędzy firmami elektronicznymi i firmami spoza branży jest bardzo płynna i trudno ją jednoznacznie zdefiniować; mamy jednak nadzieję, iż każdorazowo dokonaliśmy właściwego wyboru. 

Produkcja w Polsce

Ominęliśmy też te firmy, które wytwarzają swoje wyroby wyłącznie poza granicami Polski, zwłaszcza w Azji. Brak jest więc w zestawieniu takich firm jak Manta czy Tele Force One

Grupy kapitałowe

Osobnych problemów dostarczają rozbudowane grupy kapitałowe. Wszędzie tam, gdzie cała lub zdecydowanie przeważająca część przychodów grupy oparta jest na elektronice, podajemy skonsolidowane przychody grupy. Tam, gdzie grupa w naszej ocenie prowadzi zbyt zróżnicowaną działalność, staraliśmy się dotrzeć do sprawozdań jednostkowych. Przykładem doskonale ilustrującym te różnice są dwie grupy zbrojeniowe: WB Electronics (praktycznie w całości oparta o elektronikę – podajemy przychody skonsolidowane) oraz PGZ SA (obroty tylko w niewielkiej części oparte na elektronice - podajemy sprawozdania jednostkowe tylko kilku wybranych firm).  

Kogo nie ma? 

Nie ma tych firm, które prowadzone są w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Bez względu na wielkość obrotów, firmy tego typu nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych. 

Nie ma na liście także tych firm, które nie złożyły sprawozdań finansowych w odpowiednim czasie: mimo obowiązujących przepisów, wiele firm nie składa w ogóle sprawozdań finansowych, lub składa je z wielomiesięcznym opóźnieniem. Przykładowo, w porównaniu do ubiegłego roku, w tegorocznej edycji nie ma ważnego dla naszego sektora Zamel Sp. z o.o. z Pszczyny.

W efekcie zmian podatkowych, kilka firm w ubiegłym roku zrezygnowało z prowadzenia swojej działalności w dotychczas obranej formie prawnej - uwaga ta dotyczy zwłaszcza spółek komandytowych z udziałem spółki z o.o. - przekształcając się w inne formy prawne. W dwóch ważnych przypadkach – Rail-Mil oraz Tech Sterowniki – było nam bardzo trudno ustalić wysokość przychodów osiągniętych za rok 2020.

Strona: 1/6
http://tekday.pl/
http://tekday.pl/