Wróć

Bury ucieka do przodu

Rok 2020 był bardzo trudny dla skupiającej się na motoryzacji firmy Bury z Mielca. Odpowiedzią firmy będą nowe produkty i wejście na nowe rynki.
Opublikowano: 2021-08-10

Bury Sp. z o.o. to druga pod względem wielkości firma OEM z polskim kapitałem, nieomal w całości skupiająca się na motoryzacji. Bury projektuje i produkuje elektronikę dla takich marek jak Bentley, Audi, Mercedes, BMW, czy VW. Są to w szczególności urządzenia USB HUB umożliwiające równoczesne podłączenie ładowarki z telefonem oraz tabletu i słuchawek. Oprócz tego spółka produkuje całą gamę zestawów głośnomówiących z uchwytem używających bezprzewodowej technologii bluetooth (również w wersji z ekranem dotykowym), urządzenia telematyczne oraz urządzenia wspomagające sterowanie różnymi funkcjami w samochodzie.

Sprawozdanie zarządu opisuje skalę kryzysu branży motoryzacyjnej w roku 2020: ‘[…] pisząc o roku 2020, trzeba zauważyć, że największy wpływ na sytuacje finansową miała pandemia Covid-19. Doprowadziła ona do jednego z największych kryzysów w historii świata, który dotknął prawie wszystkie gałęzie gospodarki również te, które mają wpływ na sytuację ekonomiczną firmy Bury. […]   Szczególnie wysoki spadek wystąpił w krajach Europejskich, co potwierdzają dane dotyczące ilości rejestrowanych samochodów w tym miesiącu w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. W krajach najbardziej dotkniętych pierwszą falą pandemii takich jak Włochy, Francja czy Hiszpania spadek procentowy rejestracji w marcu 2020 w stosunku do marca 2019 wyniósł we Włoszech 85,4% (28,3 tys. szt.), we Francji 72% (62,7 tys. szt.), a w Hiszpanii 69% (37,2 tys. szt.2 zarejestrowanych samochodów). Nieco lepsza sytuacja była w krajach takich jak Polska i Niemcy, gdzie pierwsza fala pandemii przeszła łagodniej. Spadek rejestrowanych samochodów wynosił odpowiednio 39,9% i 38,0%’.

W efekcie przychody firmy spadły o 22.9%, z poziomu 805.7 mln PLN w roku 2019 do 621.6 mln PLN w roku 2020 (strukturę przychodów przedstawia ramka obok). Firma broniąc się przed skutkami poważnego spadku przychodów podjęła wiele różnego rodzaju działań. Firma przystąpiła między innymi do opracowywania nowego rodzaju wyrobów (produkty ochrony osobistej), jednak niestety braki w dostępności materiałów składowych produkcja tych wyrobów nie została uruchomiona. Wprowadzono również plan restrukturyzacji, obejmujący zwolnienia grupowe, które finalnie objęły 240 osób. Ponadto, wprowadzono przestój ekonomiczny, ograniczono wymiaru czasu pracy, wystąpiono o dofinansowanie z tarczy oferowanej przez rząd oraz ograniczono wydatki, eliminując część usług, których świadczenie nie miało znaczenia dla kontynuacji produkcji.

Nie obyło się jednak bez znacznego spadku imponujących w poprzednich latach wyników finansowych. Zysk operacyjny spadł z poziomu 110.5 mln PLN do 29.2 mln PLN, natomiast zysk netto obniżył się z poziomu 108.4 mln PLN do 29.6 mln PLN.

Mimo spadku dochodów, Bury kontynuował prace nad rozwojem zdolności produkcyjnych. W roku 2020 dokonano modernizacji linii SMT, oddano do użytku nowe linie montażowe, ukończono budowę nowego magazynu wysokiego składowania i przeorganizowano obieg materiałów zasilających produkcję oraz spływu wyrobów gotowych.

Rok 2021: w kierunku samochodów elektrycznych

Jednym z działań zrealizowanych w roku 2020 było utworzenie działu innowacji, którego celem będzie opracowywanie nowych wyrobów zarówno na rynki OEM, jak i dla klientów indywidualnych.

Jak już wspomniano, w roku 2020 rozpoczęto prace rozwojowe nad środkami ochrony indywidualnej różnego poziomu, jednak ze względu na trudności w dostępności włókniny ochronnej projekt ten nie został wprowadzony do produkcji seryjnej. Równocześnie rozpoczęto prace nad nowymi ładowarkami do samochodów elektrycznych oraz całkowitego systemu ładownia opartego na ładowaniu z sieci w połączeniu z energią z OZE. Firma rozpoczęła pracę na konstrukcją kompleksowego, optymalnego rozwiązania opartego na autorskim module komunikacyjnym i możliwości zarządzania procesem ładowania poprzez urządzenia mobilne. W najbliższych 12 miesiącach planowane jest wprowadzenie na rynek szeregu innowacyjnych produktów z zakresu elektromobilności.

‘[…] priorytetem Spółki w 2021 roku będzie utrzymanie stabilności sytuacji finansowej, głównie poprzez efektywne prowadzenie rozwoju produktów dla klientów OEM oraz rozwój i wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów do samochodów elektrycznych i hybrydowych. Proces uruchomienia nowych wyrobów jest w tej chwili traktowany priorytetowo i Spółka planuje przeznaczyć znaczną cześć zasobów na wykonanie zamierzonych celów’ czytamy w sprawozdaniu zarządu.

SMT - komponenty wysokiej jakości do produkcji Państwa rozwiązań - BURY  Technologies

© Bury

http://tekday.pl/
http://tekday.pl/