Wróć

Taber w likwidacji

Jeden z najstarszych polskich EMS, działający od 1998 roku bydgoski Taber, został postawiony w stan likwidacji.
Opublikowano: 2020-08-18

© Taber

Firma TABER Tadeusz Bober została zarejestrowana 28 grudnia 1998, a 22 września 2014 została zarejestrowana TABER Spółka z o.o. W lipcu 2009 produkcja została przeniesiona do nowej siedziby firmy o powierzchni 4.5 tys m2 przy ulicy Ołowianej 24 w Bydgoszczy. W firmie było zatrudnionych około 200 osób i wykonywała zlecenia dla takich firm jak Weidmüller GMBH, Alcatel-Lucent, Tyco Electronics, Pol-Elektra czy BLOCK Transformatoren-Elektronik.

31 stycznia 2020 r. Wspólnicy TABER Spółki z o.o. w Bydgoszczy podjęli uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Nie udało nam się ustalić, czy likwidacji sp. z o.o. oznacza całkowite zaprzestanie działalności firmy Taber, czy też produkcja będzie kontynuowana w ramach działalności Taber Tadeusz Bober, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Podkreślamy fakt, iż likwidacja spółki z o.o. może być jedynie wyrazem zmian modelu funkcjonowania firmy, a nie jej kłopotów finansowych.

Zajrzeliśmy też do sprawozdań finansowych firmy, sporządzonych na koniec roku 2019, a więc niedługo przed podjęciem decyzji o likwidacji sp. z o.o. Faktycznie, przychody firmy obniżyły się z poziomu 12 553 tys zł w 2018 roku do 8 092 tys zł w roku 2019. Co więcej, zarówno w roku 2018 jak i 2019 firma wykazywała stratę na sprzedaży, odpowiednio - 465 tys zł oraz - 1 160 tys zł. Firma od zawsze zatrudniała duży odsetek osób niepełnosprawnych i wynik operacyjny był reperowany dotacjami: wynik operacyjny w roku 2018 to 215 tys zł, natomiast w roku 2019 Taber odnotował już -690 tys zł straty operacyjnej. W efekcie firma zakończyła rok 2019 stratą -837 tys zł, wobec 180 tys zł zysku rok wcześniej.

Pomimo słabszych wyników, firma zachowywała właściwą strukturę finansowania. Kapitały własne w całości pokrywały majątek trwały, majątek obrotowy w przybliżeniu był równy całkowitej kwocie zobowiązań i przekraczał w bezpiecznym stopniu wielkość zobowiązań krótkoterminowych. O braku kłopotów firmy z płynnością świadczy między innymi wysoka kwota środków pieniężnych: 646 tys zł na koniec roku 2019. 

https://krotki.link/uJHesR
https://krotki.link/uJHesR