Wróć

Trzy ścieżki , jeden cel - automatyzacja oznaczeń przewodów i kabli

Przemysł 4.0 niesie ze sobą dla przedsiębiorstw możliwość usprawniania i automatyzacji wielu procesów, ale również wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej widoczności i bezpieczeństwa.
Opublikowano: 2021-05-06

Przemysł 4.0 niesie ze sobą dla przedsiębiorstw możliwość usprawniania i automatyzacji wielu procesów, ale również wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej widoczności i bezpieczeństwa. Nie chodzi tu wyłącznie o przenikające się infrastruktury OT i IT, lecz także o środowiska fizyczne. Jednym z ich elementów są obecne w każdej firmie przewody i kable, których automatyczne etykietowanie pozwala przyspieszyć pracę i ułatwia identyfikację w razie wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem. O tych zagadnieniach traktować będą warsztaty:Trzy ścieżki, jeden cel - automatyzacja oznaczeń przewodów i kabli.

 

Czwarta rewolucja, przemysł 4.0

Pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej oraz przemysłu 4.0 jest stosunkowo nowe. Pierwszy raz zostało użyte w 2011 roku, a wywodzi się z niemieckiej rządowej strategii technik wysokich, która zakładała między innymi komputeryzację procesów produkcyjnych. Czwarta rewolucja przemysłowa jest również silnie związana ze sztuczną inteligencją oraz uczeniem maszynowym, które to procesy mają za zadanie usprawnić i przyspieszyć pracę maszyn przy zminimalizowanej ingerencji człowieka.

Chronić można to, co widoczne

Przy złożoności współczesnych środowisk OT/IT kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie im najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nie da się tego osiągnąć bez zapewnienia widoczności wszystkich elementów infrastruktury. Przy czym warto zauważyć, że większość dyskusji dotyczących bezpieczeństwa odnosi się do warstwy wirtualnej. Tymczasem równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej widoczności i porządku w infrastrukturze fizycznej. Pozwoli to na szybkie zidentyfikowanie problemu z jej funkcjonowaniem i reakcję na zaistniałe incydenty w odpowiednim czasie.

Identyfikacja i etykietowanie

Jednym z elementów fizycznej infrastruktury, które wymagają odpowiedniej identyfikacji, są różnego rodzaje kable i przewody. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także mniej lub bardziej zaawansowanych centrów danych czy też operatorów telekomunikacyjnych.

Prędkość przetwarzania danych to jeden z wyróżników czwartej rewolucji przemysłowej, który odróżnia ją od wcześniejszych etapów. Nie oznacza to, że na znaczeniu traci prędkość w realizacji procesów tradycyjnych, w tym etykietowania oraz identyfikacji przewodów. Wprowadzenie do tych czynności automatyzacji pozwala na oszczędność czasu, usprawnienie procesów produkcyjnych i operacyjnych.