Polska

Relpol przesuwa termin zakończenia kluczowego projektu B+R

Relpol S.A. ogłasza przesunięcie terminu zakończenia swojego flagowego projektu B+R o wartości 32 mln PLN na marzec 2024, reagując na wyzwania technologiczne.

Produkty firmy Relpol© Materiały Prasowe

Projekt Relpol znany jako "Opracowanie Przemysłowych Przekaźników Bistabilnych oraz Przemysłowej Technologii Ich Produkcji" jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 32 mln PLN, z czego dofinansowanie ze strony UE sięga 13 mln PLN. Projekt, który miał zostać ukończony do końca 2023 roku, teraz ma nowy termin realizacji ustalony na 31 marca 2024 roku.

Decyzja o przesunięciu terminu zakończenia projektu została podjęta z uwagi na złożoność końcowych etapów jego realizacji, szczególnie w kontekście jednego z kluczowych elementów – linii montażowej. Wyzwania związane z tym segmentem obejmują skomplikowaną procedurę pakowania, dostawy oraz ponownego montażu na miejscu użytkowania. Aspekty te, wymagające szczególnej uwagi i precyzji, były decydujące w przesunięciu terminu zakończenia projektu z pierwotnie planowanego. W związku z tymi wyzwaniami firma zawarła stosowny aneks z dostawcą linii montażowej, firmą AIUT.

Relpol podkreśla, że nowy termin zakończenia projektu nie wpłynie negatywnie ani na jego cel, ani na kwalifikowalność wydatków. Firma zobowiązała się do pokrycia wszystkich planowanych kosztów do końca 2023 roku, a przedsięwzięcie ma zostać zakończone i rozliczone do końca marca 2024 roku.

Zapraszamy na TEK.day Wrocław, 14 marca 2024Zapisz się już dziś!

Zaproszenie na  TEK.day Wrocław, 14 marca 2024© tek.info.pl