Lepkość pasty lutowniczej przed drukowaniem

Z punktu widzenia jakości procesu, stabilność lepkości pasty jest ważniejsza niż jej lepkość początkowa, o ile tylko mieści się ona w rekomendowanym zakresie.
Opublikowano: 2021-04-19

Mitch Holtzer z Alpha Assembly Solutions, mówi, że lepkość pasty lutowniczej to skomplikowana kwestia. Trzeba pamiętać, że pasta lutownicza jest materiałem poddawanym wielokrotnemu oddziaływaniu ścinającemu rakli co powoduje jej rozrzedzenie. Oznacza to również, że lepkość zmienia się wraz z różnymi szybkościami pracy rakli. Mając to na uwadze, można zgrubnie określić, iż zakres lepkości past przy 10 cyklach na minutę, mierzony za pomocą wiskozymetru Malcolma, wynosi od 1.100 CPS do 2.200 CPS. Aplikacja pasty z dużą prędkością zwykle wymaga lepkości pasty z dolnego krańca tego spektrum. Najpopularniejsze pasty posiadają lepkość w zakresie od 1.300 do 1.900 CPS. Mitch podkreśla, że dla jakości procesu stabilność lepkości pasty jest ważniejsza niż jej lepkość początkowa, o ile tylko mieści się w podanym powyżej zakresie.

Z kolei Mahesh Draksharapu, niezależny konsultant procesu SMT zaczyna swoją wypowiedź od podkreślenia faktu, iż pasta lutownicza to mieszanina proszku lutowniczego, topnika i różnych dodatków poprawiających reologię i inne właściwości. Jak powszechnie wiadomo, większość defektów w procesie montażu jest spowodowana problemami w procesie drukowania lub wadami pasty lutowniczej. Właściwości pasty, takie jak lepkość i zawartość topnika, muszą być okresowo monitorowane, ponieważ zależą one od temperatury i wilgotności w hali produkcyjnej.

Aby uzyskać dobry wydruk, pasta lutownicza musi łatwo i łatwo przepływać przez otwory szablonu, jednocześnie zachowując swój kształt po nadrukowaniu. Utworzony depozyt nie może być zbyt luźny, ponieważ rozpływanie się depozytu może spowodować mostkowania lutowia. Trzeba zauważyć, że to właśnie zastosowanie topnika w lutowiu nadanie mu konsystencji pasty, która umożliwia płynne przeciskanie przez aperturę i zachowanie kształtu depozytu po nadruku. Inną – zasadniczą – przyczyną obecności topnika jest zapewnienie czystości powierzchni metalowych i umożliwienie utworzenie się połączeń.

Lepkość pasty będzie również zależeć od jej rodzaju, który z kolei definiowany jest w oparciu o od specyfiki lutowanego układu. Skomplikowana płytka wymaga zastosowania pasty lutowniczej typu 4 lub 5, w zależności od tego, jak drobny jest odstęp pomiędzy padami, a pasta o drobnych ziarnach będzie miała zupełnie inne wymagania dotyczące lepkości. 

Zawsze zaleca się wymieszanie pasty (preferowaną metodą jest wirówka), aby upewnić się, że topnik zmieszał się w sposób jednorodny. Zaleca się również, aby nie mieszać starej pasty z szablonu z istniejącą pastą w słoiku właśnie wyjętym z lodówki. Pastę z szablonu można natomiast włożyć do pustego pojemnika i zmierzyć jego lepkość przed ponownym użyciem. 

Strona: 1/2
https://www.scanditron.com/pl/material_category/szablony/
https://www.scanditron.com/pl/material_category/szablony/