Wróć

KP Labs otworzy centrum B&R w 2022 roku

ARP S.A. udzieliła firmie KP Labs pożyczki w wysokości 5 mln zł, przeznaczonej na budowę nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych.
Opublikowano: 2021-05-28

Spółka KP Labs została założona w 2016 roku przez grupę inżynierów i naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy dostrzegli nadchodzący potencjał biznesowy w zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego w nowych technologiach. Spółka szybko stała się ekspertem i innowatorem na rynku wdrażania sztucznej inteligencji (AI) oraz systemów autonomicznych, mających zastosowanie przede wszystkim przy obserwacji Ziemi i w branży kosmicznej.

Głównym projektem KP Labs jest Intuition-1 tj. innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) składający się z komputera pokładowego i systemów optycznych możliwych do instalacji w małych satelitach. System ten wykorzystuje nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych oparte na głębokich sieciach neuronowych. Dzięki podwyższonej rozdzielczości spektralnej oraz automatycznemu przetwarzaniu i selekcjonowaniu danych satelitarnych na orbicie umożliwia on szybsze przetwarzanie danych oraz szybszy dostęp do oczekiwanej informacji.

Kolejnym projektem KP Labs jest Antylopa tj. inteligentny komputer pokładowy dla nano- i mikrosatelitów o podwyższonej niezawodności i zwiększonej mocy obliczeniowej. Jego zadaniem jest zwiększenie autonomii statków kosmicznych poprzez samodiagnostykę satelity na orbicie. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. Ich zadaniem będzie detekcja anomalii w danych telemetrycznych.

W roku 2019 spółka rozpoczęła budowę własnego, nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych. To w nim będą budowane, testowane i integrowane elementy lotnych satelitów. Z centrum będą także kontrolowane misje kosmiczne. – Jako ARP często angażujemy się w projekty z branży kosmicznej. Teraz pożyczamy firmie KP Labs 5 mln zł na dokończenie budowy centrum badawczo-rozwojowego. To już piąta pożyczka przyznana firmie z branży kosmicznej – dodał Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Dzięki pożyczce od ARP, nasza firma będzie mogła przyspieszyć pracę nad dokończeniem budowy nowego centrum badawczo-rozwojowego. Na początku 2022 roku, w Gliwicach zostanie oddany do użytkowania nowoczesny budynek o trzech kondygnacjach i łącznej powierzchni ok. 2.374 m2 będący nową siedzibą KP Labs. Nowa siedziba i zakupiony sprzęt pozwolą nam angażować się w jeszcze bardziej ambitne projekty, do których będziemy wykorzystywać między innymi nowo powstałe laboratoria (elektroniczne, mechaniczne, EMC, optyczne, cleanroom i inne - powiedział Krzysztof Pacan, Prezes Zarządu KP Labs.

http://radiotechnika.com.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-emc/laboratorium/komora-emc
http://radiotechnika.com.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-emc/laboratorium/komora-emc