Sonel: wzrost przychodów pomimo pandemii

Rok 2020 był bardzo dobry dla grupy kapitałowej Sonel SA, który pomimo trudnych warunków rynkowych poprawił i sprzedaż i zyski.
Opublikowano: 2021-04-26

W skład grupy kapitałowej poza główną firmą wchodzi również Sonel Instruments India oraz Foxytech Sp. z o.o. W roku 2013 roku Sonel S.A. została  udziałowcem  spółki  Sonel Instruments India  Prv. Ltd.  z  siedzibą w Indiach i posiada obecnie 90% udziałów. Z kolei Foxytech została powołana do życia w roku 2014 wraz z chińskim partnerem Holley Metering LTD a jej zadaniem jest rozwój na rynku inteligentnego opomiarowania. 26 stycznia 2021, a więc po dacie sporządzenia sprawozdań finansowych,  Sonel SA zawarł z chińską Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd. umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Foxytech sp. z o.o., a następnie podniesiony został kapitał zakładowy spółki zależnej do kwoty 5.8 mln PLN. W wyniku dokonanych w 2021 roku, transakcji Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd. posiada 60% udziałów spółki zależnej Foxytech sp. z o.o., a spółka zależna zasilona zostanie kwotą w wysokości około 2.7 mln PLN.

Grupa kapitałowa Sonel S.A. osiągnęła w roku 2020 obrót na poziomie 116.1 mln PLN, a więc o 6.5% więcej niż w roku 2019, kiedy to sprzedaż ukształtowała się na poziomie 109.0 mln PLN. Wzrost sprzedaży udało się osiągnąć głównie za sprawą wzrostu sprzedaży w samym Sonel  S.A.,  ale także  wskutek  aktywacji  sprzedaży  liczników  przez  podmiot  zależny  Foxytech  oraz  niezłych wyników sprzedażowych Sonel India. Foxytech zrealizował 2020 roku tylko jeden znaczący kontrakt do polskiego odbiorcy - grupy  Tauron – a dostawy  zakończono  w  czerwcu.

Grupa Sonel SA znacznie poprawiła wyniki prowadzonej działalności. Zysk operacyjny wzrósł z poziomu 11.0 mln PLN do 14.5 mln PLN, natomiast zysk netto z 10.0 mln PLN do 13.4 mln PLN.

Grupa Sonel od lat rozwija działalność na polu usług EMS: ‘W 2020 roku Sonel S.A., nadal realizował zlecenia usługowe na rzecz podmiotów z grupy Lincoln, co wynika z długotrwałej współpracy z firmą Lincoln Electric Bester z Bielawy, największego odbiorcy. Zarząd spodziewa się kontynuacji tej współpracy w 2021 roku na równie wysokim poziomie. Udało się także pozyskać nowych zleceniodawców z różnych państw.  Sprzedaż montażu usługowego, choć mniej rentowna niż mierników, pozwala alokować część kosztów, poprawiając ogólną rentowność Emitenta’

Strukturę przychodów spółki w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

http://tekday.pl/
http://tekday.pl/