Wróć

JM elektronik: 50% obrotu generowane jest przez usługi EMS

JM elektronik funkcjonuje w naszej świadomości jako dystrybutor komponentów elektronicznych, jednak od lat podejmował wysiłki nakierowane na rozwój usług EMS. W 2020 roku przychody w obu działalnościach zrównały się.
Opublikowano: 2021-05-23

‘Jednym z głównych celów prowadzonej działalności było od lat doprowadzenie do równowagi przychodów ze sprzedaży tak, by ich struktura stanowiła 50% dla produkcji wyrobów i 50% dla dystrybucji towarów’ czytamy w sprawozdaniu zarządu za rok 2020. I dalej ‘Historycznie dystrybucja elementów elektronicznych jest pierwszą i nadal bardzo ważną działalnością firmy JM elektronik. W okresie minionych trzech dekad zmienił się profil działalności branży elektronicznej w Polsce i w ślad za tymi zmianami nasza firma rozwijała nowe obszary kompetencji. Usługi montażu kontraktowego są prowadzone przez JM elektronik od ponad 15-tu lat. Po pierwszych skromnych początkach dziś w zakładzie w Zabrzu realizowane są kontrakty produkcyjne dla największych i najbardziej innowacyjnych klientów z obszaru systemów bezpieczeństwa, urządzeń medycznych, AGD, fiskalnych [Elzab] w oparciu o najnowocześniejsze linie produkcyjne. Istotna część naszej produkcji realizowana jest dla klientów zagranicznych, głównie do krajów skandynawskich, Niemiec i Austrii, ale także do krajów Bliskiego Wschodu.’

W roku 2020 przychody JM elektronik wyniosły 68.5 mln PLN, co stanowi wzrost o 15.1%. W perspektywie dwóch ostatnich lat przychody spółki wzrosły o 34.0%. Trzeba zauważyć, że sprzedaży JM elektronik ciągnie w górę właśnie dział usług EMS, podczas gdy dystrybucja komponentów utrzymuje się na zbliżonym poziomie od roku 2018. Wartym podkreślenia jest fakt, iż przychody ze sprzedaży usług wzrosły od roku 2018 ponad dwukrotnie!   

© JM elektronik, Sprawozdanie z działalności za 2020 rok.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności wyglądają również bardzo dobrze. Już na poziomie wyników ze sprzedaży spółce udało się poprawić wynik o ponad milion: z 3.4 mln PLN w roku 2019 do 4.5 mln PLN w roku 2020 (+32.4%). Na dalszych szczeblach rachunku wyników było równie dobrze: zysk operacyjny skoczył z 3.2 mln PLN do 4.5 mln PLN a zysk netto z 2.2 mln PLN do 3.3 mln PLN (+53.5%).  

W marcu 2021 firma poinformowała o instalacji AOI 3D

W najbliższej przyszłości dział usług EMS nadal będzie podstawowym kierunkiem rozwoju JM elektronik: ‘Dalsze wzmacnianie naszej obecności na rynkach Europy Zachodniej i Skandynawii pozwoli nam rozwijać i zwiększać zakres produkcji kontraktowej, natomiast intensywne eksploatowanie polskiego rynku w zakresie dystrybucji współpraca z jego liderami pozwoli nam wykorzystywać dostępne szanse sprzedażowe w działalności handlowej’. W dalszej części sprawozdania czytamy natomiast o odmrożeniu planowanych inwestycji w tym obszarze: ‘Rok 2020 z uwagi na rozwój pandemii COVID-19 wymagał zmiany zaplanowanych działań inwestycyjnych. Wiele wydatków zostało na pewien czas wstrzymanych, opóźnionych lub zupełnie zaniechanych. […] W ostatnim kwartale roku zostały uwolnione niektóre działania inwestycyjne oraz wydatki na odnowienie infrastruktury. […] uruchomiono działania inwestycyjne w obszarach kontroli i zapewnienia jakości w Pionie Produkcji. Rozpoczęły się procedury wyboru sprzętu, który ma podnieść możliwości kontroli jakości najbardziej zaawansowanych procesów. Prowadzone są również wstępne negocjacje mające na celu istotne zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz optymalizację kosztów funkcjonowania Spółki. Zarząd ma na celu zawarcie odpowiednich umów w pierwszym kwartale roku 2021.’

JM elektronik zatrudnia obecnie 161 osób, w tym 107 osób związana jest z produkcją (w roku 2019 było to odpowiednio 139 oraz 102 osoby). 

© JM elektronik

https://engage.3m.com/NovecHFCfree_W2?utm_term=tebg-emsd-nonelect-pl_pl-edu-novechfcfree_w2_semicon-ona-ban-na-register-2a-sep21-51347
https://engage.3m.com/NovecHFCfree_W2?utm_term=tebg-emsd-nonelect-pl_pl-edu-novechfcfree_w2_semicon-ona-ban-na-register-2a-sep21-51347