Wróć

Radmor ma umowę na 28 mln zł

Radmor, wchodzący w skład grupy WB Elecronics, dostarczy 197 nowoczesnych radiostacji plecakowych.
Opublikowano: 2020-07-16

4 lipca br. została zawarta umowa na dostawę radiostacji plecakowych UKF RRC-9211 pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Radmor S.A. Zamówienie obejmuje łącznie 197 kpl. RRC-9211, w tym 192 kpl. jako część gwarantowana oraz 5 kpl. wraz z wyposażeniem dodatkowym jako opcja.

 

Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 27,9 mln zł.

 

Radiostacje plecakowe UKF RRC-9211 systemu PR4G F@STNET to radiostacje simpleksowe zapewniające bezpieczną i odporną na zakłócenia (COMSEC, TRANSEC) łączność foniczną oraz transmisję danych w kanale wąskopasmowym, pracujące w zakresie częstotliwości od 30 do 87,975 MHz. RRC-9211 przeznaczone są do wykorzystania w sieciach i na kierunkach radiowych na poziomie taktycznym, począwszy od szczebla plutonu.

https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/