Wróć

Zamel zrealizuje projekt wart 2.1 mln zł

9 czerwca 2020 r. firma ZAMEL Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu 'System automatyki budynkowej bazujący na magistrali przewodowej zintegrowany z systemami bezprzewodowymi' realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego.
Opublikowano: 2020-07-11

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie systemu automatyki budynkowej opartego na magistrali przewodowej, zintegrowanego z opracowanymi przez firmę systemem radiowej automatyki budynkowej Exta Life. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wytworzenie kompletnego rozwiązania dającego klientom możliwość implementacji rozwiązań we wszystkich typach obiektów mieszkalnych.

Całkowita wartość projektu to 2.1 mln PLN, dofinansowanie UE wynosi 0.9 mln PLN

https://krotki.link/uJHesR
https://krotki.link/uJHesR