Wróć

Top 100 polskich OEM

Po raz pierwszy dajemy możliwość wglądu w sprawozdania finansowe 100 największych polskich OEM. Dowiedźcie się więc, które z funkcjonujących w zbiorowej świadomości firm faktycznie odnoszą sukcesy, a które przeżywają kłopoty.
Opublikowano: 2021-01-12

Wstęp

Zanim zagłębicie się w lekturze naszego rankingu, koniecznie zapoznajcie się uważnie z regułami, według których sporządziliśmy zestawienie.

Polski kapitał

Lista obejmuje firmy z polskim – instytucjonalnym lub indywidualnym – kapitałem. Nie ma więc tych firm, które pomimo faktu, iż posiadają polskie korzenie, przez cały miniony rok znajdowały się rękach zagranicznego kapitału (np. Fibaro czy Integer.pl SA). Granicą wykluczającą firmy z naszej listy jest ponad 50% udziałów lub akcji w rękach zagranicznego kapitału.

Elektronika w centrum uwagi

Chcieliśmy uwzględnić te firmy OEM, dla których elektronika jest szczególnie ważna, stanowi o istocie wartości dodanej ich produktów. Stąd też nieobecność dużych polskich firm, które co prawda są niezwykle ważnymi odbiorcami elektroniki, ale dla których jest ona jedynie uzupełnieniem ich produktów. Przykładem może być Amica czy Solaris. Zdajemy sobie sprawę, że granica pomiędzy firmami elektronicznymi i firmami spoza branży jest bardzo płynna i trudno ją jednoznacznie zdefiniować; mamy jednak nadzieję, iż każdorazowo dokonaliśmy właściwego wyboru. 

Produkcja w Polsce

Ominęliśmy też te firmy, które wytwarzają swoje wyroby wyłącznie poza granicami Polski, zwłaszcza w Azji. Brak jest więc w zestawieniu takich firm jak Manta czy Tele Force One

Grupy kapitałowe

Osobnych problemów dostarczają rozbudowane grupy kapitałowe. Wszędzie tam, gdzie cała lub zdecydowanie przeważająca część przychodów grupy oparta jest na elektronice, podajemy skonsolidowane przychody grupy. Tam, gdzie grupa w naszej ocenie prowadzi zbyt zróżnicowaną działalność, staraliśmy się dotrzeć do sprawozdań jednostkowych. Przykładem doskonale ilustrującym te różnice są dwie grupy zbrojeniowe: WB Electronics (praktycznie w całości oparta o elektronikę – podajemy przychody skonsolidowane) oraz PGZ SA (obroty tylko w niewielkiej części oparte na elektronice - podajemy sprawozdania jednostkowe poszczególnych firm).  

Kogo nie ma? 

Nie ma tych firm, które prowadzone są w formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Bez względu na wielkość obrotów, firmy tego typu nie mają obowiązku składania sprawozdań finansowych. 

Nie ma na liście także tych firm, które nie złożyły sprawozdań finansowych w odpowiednim czasie: mimo obowiązujących przepisów, wiele firm nie składa w ogóle sprawozdań finansowych, lub składa je z wielomiesięcznym opóźnieniem. 

Strona: 1/7
https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/