Wróć

Solaris Laser przejęty przez Dover Corporation

Przejęcie warszawskiego producenta urządzeń do znakowania laserowego zostało przeprowadzone za pośrednictwem jednej za spółek koncernu Dover, Markem-Imaje.
Opublikowano: 2020-08-28

Założony w roku 1991 Solaris Laser S.A. jest producentem innowacyjnych przemysłowych systemów laserowych, przeznaczonych do ultraszybkiego znakowania i kodowania na powierzchniach wszelkiego rodzaju materiałów występujących w przemyśle i technice opakowań. Koncern Dover to międzynarodowa multikorporacja, osiągająca obrotna poziomie 7 mld USD rocznie i zatrudniająca 23.000 osób. Markem-Imaje, jedna ze spółek koncernu, która stała się właścicielem 100% akcji Solaris Laser, projektuje i produkuje systemy znakowania wykorzystujące kilka technologii: drukarki atramentowe, systemy termotransferowe, laserowe czy etykieciarki.

20 sierpnia 2020 r. Dover Corporation stała się właścicielem 100% akcji Spółki Solaris Laser S.A. z siedzibą w Warszawie. Firma Solaris będzie nadal prowadzić działalność w dotychczasowej formie i sprzedawać swoje produkty pod marką Solaris Laser stanowiąc jednocześnie część grupy Markem-Imaje. Zrealizowana akwizycja umożliwi firmie Markem-Imaje korzystanie z technologii Solaris Laser.

Solaris uzyska też możliwość dystrybuowania produktów Markem-Imaje innych niż laserowe za pośrednictwem funkcjonującej sieci dystrybucyjnej Solaris. Budowane latami relacje firmy Solaris z dystrybutorami i klientami będą utrzymane. Działalność i usługi świadczone przez Solaris pozostaną bez zmian, tak aby odpowiadać na potrzeby rynku. Firma Solaris będzie nadal wytwarzać, sprzedawać, serwisować i wspierać urządzenia laserowe Solaris oferowane pod swoją marką, aby zapewnić ciągłość działalności wszystkich partnerów.

Strony nie podały wartości transakcji, zajrzeliśmy natomiast do sprawozdań finansowych Solaris Laser za rok 2019. Obroty firmy w minionym roku wyniosły 32 595 tys zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 o 10% (29 543 tys zł). Spadły niestety wyniki firmy: w roku 2019 zysk operacyjny wyniósł 2 317 tys PLN  wobec 3 898 tys PLN rok wcześniej. Należy jednak podkreślić, iż w roku 2018 zysk został podkręcony uzyskaną dotacją w wysokości 1 530 tys zł. Zysk netto za rok 2019 to 1 506 tys zł wobec 3 340 tys PLN w roku 2018.

Kapitały własne – będące często wyznacznikiem minimalnej ceny w transakcjach przejęcia – ukształtowały się na koniec 2019 roku na poziomie 22 897 tys PLN. 

https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/