Wróć

Fibar umacnia pozycję w Grupie Nice i osiąga doskonałe wyniki

Ważnym elementem w rozwoju Fibar Group będzie bezpośrednie wsparcie w zakresie prac R&D nad produktami spółek wchodzących w skład Grupy Nice.
Opublikowano: 2021-07-21

W roku 2020 Fibar Group zwiększyła przychody z poziomu 87.8 mln PLN do 93.9 mln PLN. Należy jednak odnotować, że lepiej już było: w roku 2018 skonsolidowane przychody wyniosły 99.4 mln PLN, a więc spółka nie odzyskała jeszcze w pełni wielkości obrotów po trudnym 2019 roku. Co jednak rzuca się w oczy w najnowszych sprawozdaniach Fibar Group, to bardzo istotna poprawa wyników finansowych. W latach 2018 oraz 2019, Fibar Group odnotowywał bardzo wysokie straty na działalności operacyjnej (-6.2 mln PLN oraz -12.4 mln PLN) oraz straty netto (-7.0 mln PLN oraz 13.3 mln PLN). W roku 2020 wszystko uległo drastycznej zmianie: zysk operacyjny wyniósł 13.0 mln PLN, a zysk netto 12.1 mln PLN

Sprawozdanie zarządu odnosi się do tej permanentnej zmiany w następujący sposób: ‘Podjęto działania mające na celu minimalizację kosztów poprzez weryfikację wszystkich istotnych pozycji kosztów, w szczególności koszty zatrudnienia, koszty projektów oraz koszty wydatków marketingowych. Dokonano optymalizacji poziomu zatrudnienia, zredukowano koszt w zakresie pracowników tymczasowych w okresie obniżonej skali działalności gospodarczej. Sytuacja epidemiologiczna wpłynęła również na redukcję kosztów w obszarze podróży służbowych, w tym koszów transportowych, delegacji i reprezentacji’. Zatrudnienie w Grupie Fibar spadło z poziomu 272 w roku 2019 do 221 na koniec roku 2020. 

Rok 2020 był bardzo ważnym rokiem z perspektywy prac R&D. Fibaro zmienił serce swojego systemu, czyli centralę HC2, na zupełnie nowe rozwiązanie HC3. Jest to o tyle istotne, że firma w całej swojej historii prowadziła politykę, długiego życia tak ważnego produktu. Również HC3 została tak zaprojektowana, co oznacza, ze bardzo duża część zasobów RnD będzie dedykowana rozwojowi o kolejne funkcjonalności właśnie HC3. Kolejnym elementem rozwoju w 2020 r. było rozpoczęcie rozwoju produktów, poprzez ich łączenie z portfolio produktowych grupy Nice. 

Oprócz własnych produktów, zasoby ludzkie firmy były zaangażowane w projekty i produkty dedykowane dla grupy Nice i pod brand Nice oraz jej spółek zależnych. Jednym z ważniejszych projektów grupowych, była bezpośrednia integracja produktów Nice z nową centralą HC3. Do końca roku 2020 zintegrowano z sukcesem aż 41 różnych znajdujących się w sprzedaży produktów z rodziny Nice.

‘W roku 2021 firma nadal będzie bardzo mocno inwestowała w rozwój i usprawnienia RnD w zakresie wytwarzania produktów własnych HW, produktów dla grupy Nice HW oraz z coraz większą odpowiedzialnością będzie wdrażać kolejne wersje oprogramowania. Z perspektywy rozwoju produktów jednym z ważniejszych elementów będzie wydanie kolejnych wersji HC3 na inne rynki oraz dwa kolejne produkty (Centrale) w wersji budżetowej w stosunku do HC3. Jedna z nich będzie dedykowana dla sieci sprzedaży FIBARO, druga będzie już pod inną marką i będzie dedykowana dla sieci sprzedaży Nice oraz innych spółek powiązanych z grupą. Ważnym elementem w rozwoju, będzie bezpośrednie wsparcie w zakresie prac RnD w wytwarzaniu produktów dla Nice oraz spółek grupy Nice. Dalej będą prowadzone prace nad integracją pozostałych produktów Nicei również innych spółek z grupy Nice, np. Eleroczytamy w sprawozdaniu zarządu za rok 2020.

© Fibaro

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Electronics_zone_local/07f5da16-bdf5-4a3f-be14-91b5d557ba71
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Electronics_zone_local/07f5da16-bdf5-4a3f-be14-91b5d557ba71