Wróć

Mocne deklaracje Pixel

Wygrane prestiżowe przetargi, nowe produkty i budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego: wiele działo się w Pixel Sp. z o.o. w roku 2020, ale jeszcze więcej będzie się działo w roku 2021.
Opublikowano: 2021-07-15

OEM

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2020 roku głównym rynkiem dla Pixel Sp. z o.o. był rynek komunikacji miejskiej. Najważniejszymi produktami firmy są systemy mobilnej informacji pasażerskiej (tablice, wyświetlacze, pomiary parametrów technicznych i eksploatacyjnych, rejestracja danych w celach statystycznych) oraz systemy monitoringu wizyjnego w pojazdach. W 2020 Pixel zrealizował przetarg na wdrożenie systemu poboru opłat w Białymstoku, obejmujący jednorazową sprzedaży 270 automatów biletowych oraz nadzór nad całością wdrożenia projektu w bardzo newralgicznym obszarze jakim jest obsługa rozliczania pasażerów za przejazdy komunikacja miejską. ‘Samodzielnie zrealizowany i obsługiwany przez najbliższe osiem lat przetarg jest jednocześnie największym jednorazowym projektem wygranym i realizowanym do tej pory przez naszą firmę. […] Największym klientem ponownie był Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., ale drugim pod względem wartości sprzedaży było miasto Białystok’ czytamy w obszernym i zawierającym wiele interesujących informacji sprawozdaniu z działalności za rok 2020.

Niestety, mimo niewątpliwych osiągnięć, w dobie koronawirusa bydgoskiej firmie nie udało się utrzymać poziomu sprzedaży z bardzo dobrego 2019 roku. Ze względu na słabość rynku transportowego, obroty firmy spadły z 52.0 mln PLN w roku 2019 do 42.2 mln PLN, a więc o blisko 19%.

Pixel nie zakłada rąk i przygotowuje nowoczesne i innowacyjne produkty, które pomogą firmie w lepszych czasach. W maju 2020 roku spółka ukończyła projekt dofinansowany przez EU opracowania rodziny innowacyjnych tablic informacyjnych dla autobusów elektrycznych, którego rezultatem są dwa typy tablic e-ink, które można oglądać w pokazowym autobusie na terenie firmy. Ponadto, firma chce wykorzystać trendy rynkowe i przygotowuje ofertę na rynek elektromobilności: od sierpnia 2020 roku rozpoczęto realizację pierwszego etapu projektu, którego celem jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch typów nowoczesnych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Zgodnie z założonym harmonogramem budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego została zakończona wraz z końcem 2020 roku. W roku kolejnym nastąpi jego wyposażenie, uruchomienie i rozpoczęcie w nim pierwszych prac projektowych.

str-prod-mont-tht-02

‘Zamierzamy zdecydowanie zwiększyć procentowy udział klientów montujących u nas swoją elektronikę’

EMS

Bardzo istotnym elementem planu rozwoju Pixel jest sprzedaż usług montażu elektronicznego, rozwijanego pod wyodrębnioną marką 3P. W notach do sprawozdania finansowego odnaleźliśmy informację, iż przychody z tytułu świadczenia usług wzrosły z poziomu 6.3 mln PLN (poziom ten przyjęliśmy w roku 2020 jako podstawę do klasyfikacji 3P na naszej liście największych polskich EMS) do 8.8 mln PLN (wzrost o 33%). Jednak sprawozdanie za rok 2020 wskazuje, iż apetyty są znacznie większe i nawet tak dobry wynik pozostawia niedosyt: ‘Nie było natomiast możliwości nawiązywania nowych kontaktów, wyjazdów, uczestnictwa w konferencjach czy targach. Niewątpliwie miało to wpływ na przepływ informacji o nowych wyzwaniach i możliwościach produkcji i świadczenia usług przez naszą firmę. Zabrakło zakładanego wcześniej, znaczącego wzrostu udziału procentowego w sprzedaży jakim jest sprzedaż usług na zlecenie w obszarze montażu elektroniki’.

Pixel konsekwentnie stawia na rozwój na rynku EMS, czego wyrazem są między innymi dokonania z roku 2020: ‘Z końcem pierwszego kwartału 2020 roku zakończyliśmy wydatkowanie środków na realizacje projektu RPKP.01.06.02 – „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego oraz uruchomienie produkcji nowoczesnych tablic informacyjnych, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy PIXEL Sp. z o.o.” Kończąc projekt, uzyskaliśmy bardzo dobrą bazę do dalszego, szybkiego wzrostu udziału w sprzedaży montażu elektroniki na zlecenie. W ramach tego dofinansowania doposażyliśmy nasz park maszynowy o drugą linie do montażu powierzchniowego marki Yamaha wraz z maszyną do automatycznej, przestrzennej inspekcji AOI, co zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości realizowanej usługi’. W innym miejscu sprawozdania odnajdujemy kolejną, jasną deklarację: ‘Zamierzamy zdecydowanie zwiększyć procentowy udział klientów montujących u nas swoją elektronikę’.

Mimo sporego spadku przychodów, spółce udało się efektywnie zarządzać kosztami i uzyskać całkiem dobre wyniki finansowe. Zysk operacyjny co prawda spadł z poziomu 7.6 mln PLN do 6.8 mln PLN, jednak zysk netto pozostał na bardzo zbliżonym poziomie, około 5.5 mln PLN zarówno w roku 2019, jak i 2020.

Wyposażony w ekran dotykowy kasownik biletów elektronicznych i papierowych NV1

2021

‘Pixel Sp. z o.o. stał się istotnym graczem na rynku prezentacji informacji pasażerskiej o godzinach odjazdów autobusów z przystanków komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym, a także wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie biletu elektronicznego. W końcówce roku pojawiły się informacje o kolejnych przetargach w tym obszarze, które będą realizowane w 2021 roku. Jest to zatem segment rynku, z którego rozwojem możemy wiązać duże nadzieje. […] W przyszłości będą ogłaszane przetargi na systemy przystankowej informacji pasażerskiej w miastach i przewidujemy ich rosnący udział w naszym wolumenie sprzedaży’.

Plany spółki na rok 2021 obejmują kontynuację działań mających na celu rozwój technologii i budowanie doświadczenia w realizacji montażu SMD oraz stworzenie dla tej działalności profesjonalnych i zgodnych z wymaganymi procedurami warunków.

W ramach działalności OEM firma będzie umacniać pozycję na rynku systemów informacji pasażerskiej na kolei i na rynku ITS (informacja pasażerska stacjonarna, węzły komunikacyjne na styku kolei, miejskich i międzymiastowych przedsiębiorstw komunikacyjnych). W segmencie autobusów, firma chciałaby zacieśniać więzy ze swoim największym klientem, Solaris, również w celu zaoferowania swoich produktów na rynki zagraniczne. Pixel wprowadza też na rynek nowe produkty, wśród których wyróżnia kasownik, umożliwiającego płatność za przejazdy komunikacją publiczną kartą bankową. Z nowych kierunków warto wymienić przygotowanie kompletnej oferty niezbędnej do wejścia na rynek stacjonarnej informacji pasażerskiej na dworcach kolejowych, podjęcie  próby wejścia na rynek elektromobilności oraz planowany rozwój oferty dla rynku kolejowego i podjęcie  pracę nad dedykowanymi dla niego urządzeniami.