Wróć

Podpisano porozumienie o budowie polskiej konstelacji mikrosatelitów

W konsorcjum realizującym wspólne przedsięwzięcie znalazły się Creotech Instruments, PCO SA, Instytut Lotnictwa, WAT i Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Opublikowano: 2021-06-28

W dniu 24 czerwca 2021 roku w Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa, podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz budowy konstelacji mikrosatelitów przeznaczonych do realizacji misji obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności. Porozumienie podpisali przedstawiciele CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (lider przedsięwzięcia), PCO S.A (członek Polskiej Grupy Zbrojeniowej), Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Podpisanie porozumienia jest naturalną konsekwencją współpracy tych podmiotów w projektach, które są już obecnie realizowane. Chodzi zwłaszcza o projekt dot. opracowania polskiej konstrukcji mikrosatelity obserwacyjnego (projekt NCBR pn. EagleEye, finansowany w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki) oraz projekt budowy konstelacji nanosatelitów (projekt PIAST finansowany przez NCBR ze środków przeznaczonych na badania w obszarze bezpieczeństwa i obronności). Bardzo istotne jest również doświadczenie wszystkich sygnatariuszy porozumienia w realizacji projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pozwala ono na wdrożenie europejskich standardów ECSS (European Cooperation for Space Standardization), gwarantujących niezbędny poziom jakości opracowanych rozwiązań.

Uczestnicy porozumienia zakładają jednocześnie, że budowę konstelacji umożliwi finansowanie ze źródeł Krajowego Programu Odbudowy, którego zapisy przewidują istotne działania związane z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej.

Sygnatariusze porozumienia proponują Ministerstwu Obrony Narodowej wykorzystanie w projekcie budowy konstelacji modułowej platformy HYPERSAT opracowanej przez CREOTECH INSTRUMENTS S.A. we współpracy z pozostałymi sygnatariuszami. Platforma może zostać zmodyfikowana w sposób spełniający wymogi projektu oraz zostanie wyposażona w teleskop umożliwiający uzyskanie zobrazowań o wysokiej rozdzielczości. Proponowane rozwiązanie wpisze się w działania po stronie MON ukierunkowane na pozyskanie narodowych zdolności w zakresie satelitarnego rozpoznania obrazowego. Stworzy jednocześnie szansę na znaczące włączenie polskiego przemysłu oraz rodzimych ośrodków naukowo-badawczych w stworzenie konstelacji.

Źródło: © Urania

Autor: Paweł Grochowalski

http://radiotechnika.com.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-emc/laboratorium/komora-emc
http://radiotechnika.com.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-emc/laboratorium/komora-emc