Wróć

Projektowanie obwodów ochronnych zgodnie z nową normą IEC 62368-1 dla urządzeń AV/ICT

Od grudnia 2020 norma IEC 62368-1 omawia niektóre aspekty projektowania takich urządzeń jak sprzę informatyczny, audiowizualny, IoT oraz urządzenia elektroniczne z zasilaniem bateryjnym, pracujące pod napięciem do 600V.
Opublikowano: 2021-06-08

Z biegiem czasu granice między technologią audiowizualną (AV) a technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT) coraz bardziej się zacierają (jednym z przykładów są domowe produkty multimedialne, takie jak inteligentne telewizory). Ponadto przy projektowaniu zabezpieczeń produktów elektrycznych przyjęto podejście inżynierii opartej na przewidywaniu zagrożeń (Hazards Based Safety Engineering - HBSE). Tendencje te wpłynęły na standardy opracowane w celu ochrony osób instalujących, konserwujących i użytkujących taki sprzęt, czyniąc je przestarzałymi - wraz z dużą częścią urządzeń technicznych używanych do zapewnienia zgodności produktów AV i ICT z przepisami.

Przewidując taką ewentualność, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) opracowała nową normę, IEC 62368-1 (Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa). Nowa norma zastępuje dwie starsze normy (IEC 60950-1 i IEC 60065) jedną normą, która obejmuje zarówno sprzęt informacyjny i komunikacyjny (ICT) oraz audiowizualny (AV), jak i produkty takie jak urządzenia Internetu rzeczy (IoT) i urządzenia elektroniczne z zasilaniem bateryjnym, pracujące pod napięciem do 600V. Norma została wprowadzona w grudniu 2020r. i zastosowano w niej podejście inżynierii opartej na przewidywaniu zagrożeń (HBSE).

Ten artykuł przedstawia normę IEC 62368-1 i wskazuje, że chociaż może ona wydawać się bardziej złożona niż poprzednie oddzielne normy, to jednak upraszcza sprawy i umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa oraz elastyczności projektowania. W artykule przedstawiono również i opisano zastosowanie dostępnych na rynku produktów ochrony elektrycznej firmy Littelfuse, które mogą być wykorzystane w celu ułatwienia projektowania produktów i podsystemów spełniających wymagania przepięciowe i udarowe dla każdej kategorii objętej normą IEC 62368-1.

Czym jest norma IEC 62368-1?

Norma IEC 62368-1 została przyjęta w celu zastąpienia starszych norm jedną, która definiuje ochronę obwodów w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego i elektronicznego sprzętu informacyjnego i komunikacyjnego (ICT), audiowizualnego (AV) oraz Internetu rzeczy (IoT) o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 600V (ilustracja 1). Norma została zaprojektowana w celu ochrony osób instalujących, konserwujących i użytkujących wyżej wymieniony sprzęt, odzwierciedla również podejście HBSE, jakie inżynierowie przyjmują obecnie w projektowaniu zabezpieczeń. Podejście inżynierii opartej na przewidywaniu zagrożeń (HBSE) zastępuje poprzednie normatywne podejście do projektowania - które określało zbiór zasad, z którymi obwody ochronne powinny być zgodne - podejściem uwzględniającym zagrożenia, na które produkt najprawdopodobniej może być narażony. W rezultacie powstają obwody bezpieczeństwa, które chronią użytkownika nawet wtedy, gdy produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku działania jednego ze zidentyfikowanych zagrożeń.

Diagram - norma IEC 62368-1 zastępuje starsze normy bezpieczeństwa IEC 60951-1 oraz IEC 60065 (kliknij, aby powiększyć)

Ilustracja 1: IEC 62368-1 zastępuje starsze normy bezpieczeństwa IEC 60951-1 i IEC 60065 jedną, która obejmuje technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), audiowizualne (AV) i inne produkty, takie jak Internet rzeczy (IoT) oraz urządzenia elektroniczne z zasilaniem bateryjnym. (Źródło ilustracji: © Littelfuse)

Norma IEC 62368-1 odnosi się nie tylko do produktu końcowego, ale także do komponentów i podsystemów (takich jak zasilacze), z których jest on zbudowany. Przez nieokreślony czas nowa norma tymczasowo zezwala na ponowne wykorzystanie konstrukcji i podzespołów, które były zgodne ze starszymi normami. Oczekuje się, że projektanci wprowadzą nowy standard na kluczowych rynkach, takich jak Ameryka Północna, Wielka Brytania, Japonia oraz Australia/Nowa Zelandia.

Strona: 1/3
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/