Polska

APS Energia przedstawi nową strategię w obliczu słabszych wyników

W najbliższych miesiącach ma pojawić się nowa strategia APS Energia – w roli głównej odnawialne źródła energii.

Sporo się działo wokół APS Energia w ostatnich miesiącach. Na samym początku lutego firma poinformowała o rozmowach z WB Electronics o ewentualnej sprzedaży spółki zależnej ENAP. 23 lutego zawarto list intencyjny z NEO, wzmacniający pozycję APS Energia na rynku odnawialnych źródeł energii.

‘Na najbliższe kwartały stawiamy sobie ambitne cele, które obejmują poprawę rentowności, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, OZE oraz energetyce atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju Grupy’ - zaznacza Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

APS Energia ma za sobą wymagający rok. Pandemia COVID-19 spowodowała, że spółka funkcjonowała w zupełnie nowych realiach. W efekcie przychody Grupy spadły r/r o 37% do 85,4 mln zł. W ubiegłym roku można było zaobserwować wśród klientów APS Energia m.in. wstrzymanie części inwestycji i przesuwanie ich rozpoczęcia na późniejsze okresy, jak również problemy z odbiorem wyprodukowanych już przez Grupę urządzeń.

- Wydarzenia 2020 roku przyśpieszyły ważną decyzję zarządu o ukierunkowaniu firmy na zupełnie nowy sektor jakim są odnawialne źródła energii. Podpisane zostały listy intencyjne i podjęte kroki w kierunku budowania silnej pozycji producenta magazynów energii. Ponadto firma będzie stawiała na rozwój w dziedzinie energetyki atomowej, trakcji i transportu elektrycznego. Wierzymy, że silny rozwój w tych strategicznych kierunkach pozwoli na dywersyfikację sprzedaży i uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej dzięki posiadanemu już doświadczeniu i zrealizowanym dotychczas kontraktach – wskazuje w raporcie rocznym Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Kierunki strategiczne obrane przez Grupę mają być szerzej omówione w nowej strategii, nad którą obecnie pracuje zarząd. Ma ona pojawić się w najbliższych miesiącach. Celem nadrzędnym wejścia w nowe obszary działalności jest osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu sprzedaży.

- Na najbliższe kwartały stawiamy sobie ambitne cele, które obejmują poprawę rentowności, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu, OZE oraz energetyce atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju Grupy. Pewne procesy poprzez wybuch pandemii zostały w znaczącym stopniu przyspieszone. Grupa będzie realizowała działania, które w najbliższych latach będą związane z planami transformacji modelu energetycznego opartego na węglu i przejściu w znacznym stopniu w stronę odnawialnych źródeł energii – dodaje Piotr Szewczyk.

Z raportu rocznego wynika, że nowa strategia wpisywać się będzie w rządowe programy inwestycyjne oraz światowe i europejskie trendy co do rozwoju wybranych sektorów gospodarki, które w związku z zachodzącymi zmianami środowiskowymi i technologicznymi zostały znacznie przyśpieszone. Grupa zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i wypracowane technologie w sektorze OZE.