Wróć

Świetne wyniki El-Cab i nowa hala produkcyjna

Bilans roku 2020 oraz początku 2021 jest dla El-Cab znakomity: wyraźny wzrost przychodów do blisko 200 mln PLN, uruchomienie produkcji w nowej hali oraz światowy inwestor.
Opublikowano: 2021-06-15

El-Cab Sp. z o.o. jest firmą produkcyjno-handlową, oferującą rozwiązania w zakresie produkcji wiązek kablowych, systemów zabudowy modułowej oraz tablic sterowania elektrycznego. Spółka zajmuje się również dystrybucją systemów informacji pasażerskiej, agregatów prądotwórczych, systemów gaśniczych oraz wielu innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz mechanicznych, stanowiących wyposażenie taboru autobusowego, pojazdów specjalnych, łodzi, pojazdów wojskowych i pojazdów szynowych. Klientami spółki są głównie producenci autobusów, pojazdów szynowych, łodzi i pojazdów specjalnego przeznaczenia. Spółka generuje około 65% wartości obrotu na terenie kraju (dane za rok 2020), natomiast zdecydowana większość odbiorców zagranicznych pochodzi z terytorium Unii Europejskiej.

Wraz z początkiem roku 2021 nastąpiła zmiana struktury właścicielskiej Spółki. Od 08 stycznia 2021 roku jedynym właścicielem firmy jest Amphenol Technologies Holding GmbH z siedzibą w Heilbornn w Niemczech, należąca z kolei do grupy Amphenol Corporation z siedzibą główną w Wallingford w USA. El-Cab stał się więc częścią globalnej firmy o obrotach powyżej 8 mld USD. Wraz ze zmianą właścicielską, zmianie uległ zarząd spółki: do Pawła Kaczalskiego oraz Szymona Cofty dołączyli Craig Anthony Lampo oraz Richard Adam Norwitt.

© El-Cab

Przychody i wyniki 2020

Przychody ze sprzedaży w roku 2020 sięgnęły 199.4 mln PLN – firmie udało się osiągnąć 13.5% wzrostu w stosunku do roku 2019 (175.7 mln PLN). 81% sprzedaży firma generuje poprzez sprzedaż produktów i usług (tj. sprzedaż wiązek, która wyniosła 162.1 mln PLN), pozostałe 19% przypada na towary handlowe (37.4 mln PLN). Strukturę geograficzną i rzeczową przychodów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

© El-Cab

© El-Cab

Znakomite są również wyniki finansowe prowadzonej działalności. Zysk operacyjny w roku 2020 wyniósł aż 35.2 mln PLN, w porównaniu do 19.8 mln PLN w roku 2019. Tym samym, wskaźnik rentowności operacyjnej skoczył do bardzo wysokiego jak na tę branżę poziomu 17.7%. Podobnie, zysk netto wzrósł niemal dwukrotnie, z 15.4 mln PLN w roku 2019 do 28.7 mln PLN obecnie. 

Inwestycje 2020

W roku 2020 Spółka poniosła nakłady na inwestycje w wysokości ok. 4 mln PLN, z czego kwota blisko 1 mln PLN dotyczyła zakupu maszyn i urządzeń. Również w minionym roku Zarząd El-Cab kontynuował wdrażanie w firmie filozofii Lean Production, mającej na celu trwałą poprawę produktywności. W roku 2020 roku Spółka zrealizowała również szereg prac związanych z unowocześnieniem siedziby w Bolechowie. 

Od roku 2020 firma posiada też drugą lokalizację - wynajmuje halę produkcyjną w Szamotułach.

Na koniec roku 2020 El-Cab zatrudniał 745 osób, o 47 więcej niż na koniec roku 2019. 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/offcontext/insite_landing_pages/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/offcontext/insite_landing_pages/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb