Polska
article miniature

Rekordowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG

Grupa Kapitałowa LUG S.A. wiodący europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, zanotowała rekordowy rok w swojej 35-letniej historii. Pomimo przeciwności, takich jak spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, oraz trudna sytuacja geopolityczna spowodowana konfliktami, firma zamknęła rok 2023 z przychodami na poziomie 274 mln PLN.

W 2023 roku Grupa LUG nie tylko odnotowała wyjątkowe zwiększenie przychodów, ale również zanotowała zysk brutto ze sprzedaży wynoszący 109 mln PLN oraz EBITDA na poziomie 23 mln PLN, co stanowi odpowiednio wzrost o 27% i 23% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto firmy sięgnął 7,54 mln PLN, a rentowność uległa poprawie o 1,9 punktu procentowego, osiągając wartość 2,8%.

Wpływ otoczenia makroekonomicznego

Jak zauważa Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej LUG, ostatni rok był pełen wyzwań: - Ostatnie dwanaście miesięcy przebiegało w cieniu spowolnienia gospodarczego w Polsce i w Europie, wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych oraz trudnej sytuacji geopolitycznej spowodowanej wojną w Ukrainie i eskalacją przemocy w Strefie Gazy. W tak wymagającym otoczeniu makroekonomicznym i politycznym Grupa Kapitałowa LUG S.A. zamknęła 2023 rok wynikiem blisko 274 mln zł przychodów ze sprzedaży. To jak dotąd nasz najwyższy wynik na przestrzeni 35 lat funkcjonowania firmy.


Zmiana struktury przychodów

W roku 2023 struktura przychodów ze sprzedaży Grupy LUG po raz pierwszy od wielu lat przeważyła na korzyść przychodów realizowanych na rynku polskim, stanowiąc 52,3%, wobec 47,7% przychodów z zagranicy. Spadek przychodów zagranicznych o 1,97% do 130,47 mln PLN był efektem niskiej aktywności gospodarczej strefy euro. Z kolei przychody krajowe wzrosły o 35,16% do 143,12 mln PLN, co świadczy o znaczącym wzroście popytu na rynku wewnętrznym.


Strategia i przyszłość

Zgodnie z przyjętym w 2023 roku dokumentem „Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2023 – 2026”, celem jest zwiększenie udziału eksportu, tak by odpowiadał on za 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Firma planuje również dalsze inwestycje w technologie SMART, które pozwolą na redukcję konsumpcji energii i emisji CO2, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Prezes Wtorkowski podkreśla: - Dzięki wprowadzeniu nowej misji poprzez światło będziemy kreować zrównoważone środowisko do życia i rozwoju, kształtując lepsze jutro dla nas wszystkich.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest jednym z czołowych producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych w Europie. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę opraw infrastrukturalnych, przemysłowych i architektonicznych, które znajdują zastosowanie w iluminacjach obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, biurowych, hotelowych, medycznych, edukacyjnych, kulturalnych i użyteczności publicznej. Grupa dostarcza oświetlenie miejskie i parkowe oraz rozwiązania dla infrastruktury drogowej, posiadając także usługi takie jak system zarządzania oświetleniem oraz Light-as-a-Service.

Zapraszamy na TEK.day Gdańsk, 26 września 2024Zapisz się już dziś!