Polska

Pierwszy satelita konstelacji EagleEye w 2023 roku

Mikrosatelita ma zostać umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej i zapewnić wysokiej rozdzielczości zobrazowania Ziemi (na poziomie 1m).

Polskie konsorcjum przemysłowo-badawcze zaangażowane w tworzenie mikrosatelity EagleEye, który ma szansę stać się zalążkiem narodowej konstelacji obserwacji Ziemi, podało nowe szczegóły o postępach prac nad systemem, potwierdzając przy tym zamiar wystrzelenia pierwszego takiego instrumentu w 2023 roku.

Projekt stworzenia systemu mikrosatelitarnego EagleEye, zgłoszony przez grupę inicjatywną pod kierownictwem spółki Creotech Instruments S.A. (lider konsorcjum z udziałem wrocławskiej firmy Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN) otrzymał na początku 2020 r. od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w kwocie 29,8 mln PLN. Pod względem wysokości przyznanej kwoty, przedsięwzięcie było drugim spośród 15 dokapitalizowanych wówczas polskich projektów kosmicznych, jakie NCBR wskazało do realizacji w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”.

EagleEye ma być 50 kilogramowym instrumentem opartym na platformie mikrosatelitarnej HyperSat, która opracowywana jest przez inżynierów Creotech Instruments od 2017 roku w ramach osobnego programu finansowanego przez NCBR. Głównymi elementami platformy jest komputer pokładowy, system pozycjonowania satelity w przestrzeni (tzw. AOCS), system dystrybucji zasilania, wydajny system telekomunikacyjny, struktura oraz baterie ogniw słonecznych. ‘Wszystkie powyższe moduły opracowywane są w Polsce, co jest krytyczne dla planowanych zastosowań platformy mikrosatelitarnej w przyszłych programach dla sektora bezpieczeństwa i obronności naszego kraju’ – zadeklarowali przedstawiciele konsorcjum w komunikacie.

Platforma HyperSat opracowywana przez Creotech Instruments

Platforma mikrosatelitarna HyperSat w czerwcu 2021 roku pozytywnie przeszła testy wytrzymałościowe w komorze termiczno-próżniowej w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Aktualnie poddawana jest testom wibracyjnym symulującym start rakiety.

W ramach prac nad satelitą EagleEye, platforma HyperSat wyposażona zostanie w teleskop optyczny, który opracowywany jest przez inną polską firmę – Scanway Sp. z o.o., podsystem komputera przygotowywane są przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. ‘Teleskop umożliwi satelicie pozyskanie zdjęć o rozdzielczości rzędu jednego metra w pasmach widzialnym i podczerwonym, a dzięki zastosowaniu algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji, możliwe będzie uzyskanie jeszcze wyższej jakości zdjęć’ – czytamy w komunikacie. Obecnie teleskop jest w końcowej fazie prac projektowych i ma zostać wyprodukowany i przetestowany do końca bieżącego roku.

W 2020 roku Scanway Sp. z o.o. zakończył projekt badawczo-rozwojowy realizowany w ramach funduszy europejskich, którego celem było opracowanie technologii projektowania i budowy precyzyjnych teleskopów, przeznaczonych dla małych satelitów. Dodatkowo zaproszono tutaj do współpracy spółkę PCO S.A. (wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej), aby zapewnić należyty poziom optyki urządzenia.

W ramach projektu EagleEye powstają równolegle procedury testowe przygotowywane przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, mające umożliwić w przyszłości seryjną produkcję satelitów tego typu i wdrożenie ich w konstelacjach zobrazowania Ziemi. Centrum rozbudowuje także swoją infrastrukturę testową.

Źródło: Creotech Instruments