Polska

We Wrocławiu powstanie fabryka cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych

Poznańska firma Roltec sp. z o.o. zamierza wybudować w zachodniej części Wrocławia pierwszą w Polsce fabrykę cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych w technologii CIGS. Koszt inwestycji szacowany jest na 250 mln PLN.

Wizualizacja planowanej fabryki cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych © Roltec sp. z o.o. we Wrocławiu

Zaawansowane prace laboratoryjne w Roltec pozwoliły na rozwijanie produkcji ogniw CIGS (z wykorzystaniem miedzi, galu, indu i selenu) na dużą skalę, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i powtarzalności. W związku z tym firma zdecydowała się na inwestycję i we wrześniu br. złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy fabryki na wrocławskim Jerzmanowie. W nowym kompleksie planowana jest hala produkcyjna z przestrzeniami socjalnymi, budynek biurowy i magazyn. Według założeń Roltec wrocławska fabryka będzie w stanie wytwarzać w skali roku panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 MW

Produkowane panele fotowoltaiczne o wysokiej sprawności będą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku odnawialnych źródeł energii. Technologia CIGS, opracowana przez niemiecką firmę Solibro oraz wdrażana i stale udoskonalana w Roltec, ma znaczącą przewagę nad ogniwami krzemowymi, jeśli chodzi o cenę, szybkość i łatwość montażu oraz wydajność i gwarancję. Opatentowane rozwiązania poznańskiej firmy dotyczą usprawnienia technologii nanoszenia warstwy CIGS z wykorzystaniem metod próżniowych (odparowywania, rozpylania magnetronowego i selenizacji/siarkowania). Polepszają one parametry nowych modułów i rozwijane są w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu Solar Factory, polegającego na wdrożeniu przez Roltec własnej technologii oraz uruchomieniu linii produkcyjnej cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych o wysokiej sprawności poprzez nanoszenie i formowanie warstwy CIGS z wykorzystaniem impulsów świetlnych o dużej intensywności. 

Estetyczne, bezramkowe panele fotowoltaiczne Solvoz zapewnią produkcję energii pod różnymi kątami, jednocześnie gwarantując wyższe o 15% uzyski w przeliczeniu na zainstalowany kWp. Moduły cienkowarstwowe mają pracować lepiej zwłaszcza w warunkach gorszego nasłonecznienia. W projekcie Solar Factory założono, że produkowane ogniwa będą osiągać sprawność 18%, a po 10 latach powinny zachować przynajmniej 90% początkowej sprawności (najnowsze moduły wykonane z ogniw krystalicznych, które trafiają obecnie na rynek, mają sprawność wynoszącą około 21–22%). Uruchomienie fabryki, w której pracę przy projekcie Solvoz znajdzie 240 osób, ma nastąpić już w 2023 roku. 

Roltec realizuje projekty również w kooperacji z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Marcina Lutra w niemieckim Halle. W obszarze badawczo-rozwojowym, jak i logistyki stale rozwija współpracę z firmami zewnętrznymi z całego świata. Posiada własne laboratorium wyposażone w pełen zakres najnowocześniejszych urządzeń pozwalających na badanie i opracowanie zaawansowanych technologicznie produktów

© Roltec sp. z o.o.