Wróć

Co to jest przetwarzanie brzegowe?

Przetwarzanie brzegowe to technika Internetu rzeczy (IoT), która pomaga rozwiązać problemy związane z opóźnieniami i nieefektywnością podczas przesyłania danych między milionami połączonych urządzeń a chmurą lub centrum danych.
Opublikowano: 2020-08-26

Przetwarzanie brzegowe to technika Internetu rzeczy (IoT), która pomaga rozwiązać problemy związane z opóźnieniami i nieefektywnością podczas przesyłania danych między milionami połączonych urządzeń a chmurą lub centrum danych. Główną ideą przetwarzania brzegowego jest zarządzanie danymi w momencie ich generowania, a nie poleganie na przesyłaniu ich do scentralizowanego zasobu, w którym dane były tradycyjnie przetwarzane. Wraz z rozwojem Internetu rzeczy, przetwarzanie brzegowe ma coraz większe znaczenie dla zwiększenia wydajności gromadzenia, przetwarzania i routingu danych.

Obliczenia na krawędzi zbliżają się jednak do punktu krytycznego. Obecnie, według firmy analitycznej Gartner, mniej niż 10 procent danych przedsiębiorstw jest tworzonych i przetwarzanych na urządzeniach brzegowych. Jednak do 2025 roku Gartner spodziewa się, że liczba ta osiągnie 75 procent.

Znaczenie przetwarzania brzegowego można podsumować w trzech kluczowych punktach:

  • Zdecydowana większość urządzeń wytwarzających dane w aplikacji IoT znajduje się na 'krawędzi' sieci, a nie w centrum danych zaprojektowanym do przetwarzania dużych ilości danych. Przekazywanie wszystkich danych tam i z powrotem między brzegiem a centrum danych jest nieefektywne. Bardziej sensowne jest przetwarzanie danych w bliskiej fizycznej odległości od rozwiązania IoT i określanie, czy należy je przesłać, czy nie.
  • W wielu aplikacjach IoT dane muszą być przetwarzane szybko, aby w razie potrzeby można było podjąć natychmiastowe działania ochronne. Na przykład problemy z opóźnieniem w krytycznej aplikacji przemysłowej mogą spowodować przepełnienie, pracę na sucho lub awarię zasobów, takich jak zbiorniki lub pompy.
  • Chociaż niektóre dane generowane przez miliony rozproszonych urządzeń mogą wymagać przechowywania, przetwarzania i analizowania w centrum danych lub w chmurze, to jednak wiele z nich nie musi przechodzić takiej drogi. Na przykład, podczas gdy w niektórych aplikacjach może być ważne, aby wysyłać dane punktu kontrolnego o tym, czy urządzenie działa normalnie, to w przypadku wielu aplikacji ważne jest, aby kierować dane do centrali tylko wtedy, gdy urządzenie działa poza normami.

W tym artykule omówimy niektóre zalety przetwarzania brzegowego i przedstawimy portfolio rozwiązań Digi do budowania obliczeń brzegowych we wdrożeniach IoT.

Strona: 1/3
https://gamma.pl/aktualnosci/1493_Simcenter-FloEFD-oraz-Simcenter-FloTHERM.html
https://gamma.pl/aktualnosci/1493_Simcenter-FloEFD-oraz-Simcenter-FloTHERM.html