Wróć

Nowy projekt Aptiv w Polsce

Grant NCBR przyspieszy prace Aptiv nad zaawansowanymi technologiami w pojazdach hybrydowych i elektrycznych następnej generacji.
Opublikowano: 2021-07-21

©Aptiv

Z łącznym budżetem wynoszącym prawie 31 mln PLN, projekt o nazwie 'Opracowanie systemu zapewniającego bezpieczeństwo teleinformatyczne w architekturze elektrycznoelektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych' prowadzony jest przez zespół Aptiv ds. badań i rozwoju w Krakowskim Centrum Technicznym. Aktualnie projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie przeszło 14 mln PLN.

Pierwszy z czterech etapów projektu - badania przemysłowe - został już przeprowadzony, a spółka poczyniła istotne postępy w opracowaniu inteligentnego modułu centralnego ze zintegrowanym, bezpiecznym modułem komunikacyjnym (ang. Intelligent Body Control Module with Secure Gateway), specjalistycznego modułu komunikacyjnego do połączenia pojazdu z inteligentną siecią energetyczną (Vehicle to Grid Getaway) oraz bezkluczykowego systemu dostępu do pojazdu (Keyless Vehicle Access System). Te zaawansowane technologie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pojazdów elektrycznych Pierwsze wyniki dowiodły, że moduły mogą zapewnić znaczącą oszczędność energii, obniżając zużycia prądu czuwania modułów o 50%, co w skali całego pojazdu oznacza obniżenie zużycia prądu czuwania o ok. 8-10%.

'Dzięki grantowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyspieszamy prace nad innowacyjnymi technologiami, w bezpieczny sposób łączącymi pojazdy hybrydowe i elektryczne następnej generacji z siecią energetyczną, realizując w ten sposób naszą misję zapewnienia mobilności cechującej się większym bezpieczeństwem, ekologią i łącznością' powiedział Grzegorz Gutmajer, Regional Engineering Director w Aptiv.

W Krakowskim Centrum Technicznym Aptiv pracuje ponad 3 tys. osób, w tym 2 tys. wykwalifikowanych inżynierów, naukowców i techników. Krakowskie Centrum Techniczne, założone w 2000 r., jest jednym z największych obiektów Aptiv ds. badań i rozwoju na świecie i skupia się na opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu zaawansowanej elektroniki i aktywnych technologii bezpieczeństwa. Jest również ukierunkowane na infotainment i platformy user experience nowej generacji.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Electronics_zone_local/07f5da16-bdf5-4a3f-be14-91b5d557ba71
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Electronics_zone_local/07f5da16-bdf5-4a3f-be14-91b5d557ba71