Wróć

Joynext: 931 mln PLN obrotu i 51 mln PLN inwestycji

Firma ustawicznie inwestuje w rozwój mocy produkcyjnych w Polsce, a na początku roku 2021 otworzyła nową halę produkcyjną.
Opublikowano: 2021-07-20

Joynext Sp. z o.o. (dawniej Preh Car Connect Polska Sp. z o.o.) jest producentem elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, służącego do odbioru sygnału radiowego oraz GPS w samochodach osobowych. Sprzęt produkowany przez Spółkę umożliwia również zarządzanie informacjami zbieranymi przez komputery instalowane w samochodach. W roku 2020 Spółka realizowała całą sprzedaż do klientów powiązanych, tj. do jedynego udziałowca Joynext GmbH z siedzibą w Niemczech oraz do spółek powiązanych Preh Car Connect Thueringen GmbH i Preh GmbH.

Pomimo turbulencji na rynku motoryzacyjnym, spadek sprzedaży Joynext w roku 2020 był bardzo niewielki i wyniósł około 3%, z poziomu 957.4 mln PLN do 930.8 mln PLN. Jak czytamy w komentarzu zarządu do wydarzeń w roku 2020: ‘W ocenie zmian sprzedaży w ujęciu rocznym należy brać pod uwagę sytuację związaną z pandemią SARS COVID-19. Ze względu na skokowe ograniczenie działalności klientów w drugim kwartale 2020 spadek sprzedaży w tym kwartale wyniósł 49% a w całym pierwszym półroczu 19%. Trend w dynamice sprzedaży odwrócił się w trzecim kwartale wraz z powrotem do normalnego poziomu aktywności naszych klientów. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia tak wysokiej dynamiki w drugim półroczu 2020 w porównaniu do drugiego półrocza 2019 było uruchomienie nowych linii produktowych’.

Firma dynamicznie się rozwija, wprowadzając nowe linie produktowe i rozbudowując zdolności produkcyjne: ’W trzecim kwartale 2020 r. sprzedaż nowych urządzeń, związana z uruchomieniem nowych platform u klienta osiągnęła maksymalny poziom kontraktowy’. Inwestycje w roku 2020 wyniosły 51.3 mln PLN i zostały poniesione na zbudowanie mocy produkcyjnych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowej generacji urządzeń, całkowicie nowych linii produktowych oraz na  budowę nowej hali produkcyjnej. Nowa hala o powierzchni 2.250 m2 została otwarta na początku roku 2021 i zwiększyła powierzchnię produkcyjną o ponad 50%. Od października 2021 roku, zakład będzie produkował jednostki sterujące akumulatorów dla pojazdów elektrycznych czołowego niemieckiego producenta samochodów: Do tej pory zakład produkował 9.000 takich jednostek tygodniowo dla jednego odbiorcy, po rozbudowie wydajność istniejącej linii wzrośnie do 45.000. W październiku 2021 zostanie również uruchomiona druga linia produkcyjna, która będzie produkować do 69.000 jednostek sterujących akumulatorami tygodniowo dla innego wiodącego europejskiego producenta samochodów.

W ciągu najbliższych lat Spółka planuje wzrost mocy produkcyjnych w podstawowych obszarach o około 20% poprzez optymalizację istniejącego parku maszynowego oraz wdrożenie nowych linii produktowych z obszaru elektro-mobilności.

Joynext osiąga też wysokie wyniki finansowe prowadzonej działalności. Zysk operacyjny wzrósł z poziomu 25.8 mln PLN do 33.2 mln PLN w roku 2020, zysk netto wyniósł 17.2 mln PLN (10.9 mln PLN w roku 2019).  

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 kształtowało się na poziomie 383 pracowników

https://www.heilind.de/pl/producenciiuslugi/uslugi/?utm_source=CEEBanner
https://www.heilind.de/pl/producenciiuslugi/uslugi/?utm_source=CEEBanner