Wróć

Rosjanie przejmują 50% Zortrax za 65 mln USD

Zortrax podpisał term sweet, określający intencje stron co do przyszłej transakcji, w wyniku której RusAT do końca roku ma zostać właścicielem nie więcej niż 50 % akcji olsztyńskiego producenta.
Opublikowano: 2021-07-20

19 lipca 2020 roku Zortrax S.A. podpisał trójstronne porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (term sheet), zawarte z Rusatcom – Additive Technlogies LLC z siedzibą w Moskwie (RusAT) oraz założycielami spółki: Marcinem Olchanowskim, Rafałem Tomasiakiem i Mariuszem Babulą.

Term sheet określa intencje ww. stron co do przyszłej transakcji, w wyniku której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących nie więcej niż 50 % kapitału zakładowego spółki. Przedmiotem takiej transakcji miałoby być:

a) nabycie przez RusAT 13.850.700 dotychczasowo wyemitowanych akcji spółki oraz

b) objęcie przez RusAT 88.000.000 akcji spółki nowej emisji, które zostaną zaoferowane RusAT w ramach subskrypcji prywatnej.

Zgodnie z term sheet, wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65 mln USD (ok. 253.3 mln PLN), lecz nie więcej niż 50 % godziwej wartości Zortrax ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. W przypadku braku akceptacji przez spółkę i założycieli ceny za akcje proponowanej przez RusAT, będą oni mogli zdecydować o niekontynuowaniu transakcji.

Zgodnie z umową RusAT ma zapewniony okres wyłączności wynoszący 3 miesiące od podpisania term sheet, podczas którego spółka ani podmioty z nią powiązane, w tym założyciele, nie będą zawierać żadnych porozumień lub transakcji sprzedaży akcji spółki. W tym okresie RusAT przeprowadzi badanie due diligence Zortrax. Intencją stron jest zamknięcie transakcji do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach Term sheet strony potwierdziły także wolę współpracy technologicznej, w obszarze business development oraz finansowej.

https://www.heilind.de/pl/producenciiuslugi/uslugi/?utm_source=CEEBanner
https://www.heilind.de/pl/producenciiuslugi/uslugi/?utm_source=CEEBanner