Wróć

Dobre perspektywy Eltem na 2021

Lubelski Eltem odnotował stabilizację obrotów w roku 2020 i przygotował się do wzrostu przychodów w roku 2021.
Opublikowano: 2021-07-16

Udziałowcami Eltem Sp. z o.o. są osoby fizyczne, posiadające łącznie 50.83% udziałów oraz międzynarodowa grupa o włoskich korzeniach, MTA Polska Sp. z o.o. (49.17% udziałów). Od 1999 roku MTA Polska Sp. z o.o. ma siedzibę w Bielsku Białej a sam koncern MTA należy do czołówki branży motoryzacyjnej, oferując cały szereg rozwiązań opartych na elektronice producentom aut.

Specjalnością Eltem jest produkcja wiązek elektrycznych, wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych, głównie dla producentów maszyn specjalnych i rolniczych.  Odbiorcami są firmy z terenu Unii Europejskiej (Włochy, Niemcy, Francja, Chorwacja) oraz w mniejszości kontrahenci polscy i ukraińscy. W komentarzu do roku 2020 zarząd Eltem wskazuje przede wszystkim na niestabilność zamówień oraz dostaw, jako głównego czynnika determinującego warunki działania minionym roku. Opóźnienia w łańcuchu dostaw automatycznie powodowały zmniejszenie czasu dostępnego na realizację zleceń.

Eltem nie jest silnie związany z klasycznie pojmowaną motoryzacją, tak więc nie odczuł w dużym stopniu kryzysu przemysłu automotive a jego przychody pozostały na zbliżonym poziomie: firma osiągnęła w 2020 roku obroty na poziomie 41.5 mln PLN wobec 40.3 mln PLN w roku 2019. Korygując te wyniki o wpływ zmiany stanu produktów – pojęcie stricte księgowe – poziom aktywności firmy był nieomal identyczny 42.1 mln PLN w roku 2019 oraz 42.2 mln PLN w roku 2020.

Lepiej już było: przychody i zyski Eltem w ostatnich latach bardzo spadły [wykres w mln PLN].  

Firma narzeka na wzrost kosztów prowadzonej działalności i ich negatywny wpływ na wynik na sprzedaży, który spadł o ponad 60-procent, z 2.7 mln PLN do 0.9 mln PLN. Firma tak komentuje te niekorzystne zjawiska: ‘Z uwagi na znaczące zmiany kosztów produkcji oraz wzrost cen surowców zwiększyliśmy nakłady na analizę cen już produkowanych wyrobów w celu wyłapania i skorygowania cen wyrobów, które nie przyniosły zakładanych zysków. Dodatkowo, duże tempo zmian cen surowców wymusiło na nas zmianę prowadzenia polityki cenowej z naszymi klientami, co zaowocowało wprowadzeniem nowych standardów we wzajemnych rozliczeniach (comiesięczne korekty miedziowe, planowe rezerwacje miedzi, rozbudowa systemu analitycznego i kontrolnego’. Jednak na dalszych poziomach rachunku wyników było już znacznie lepiej (pomogły między innymi dotacje na utrzymanie miejsc pracy 1.3 mln PLN): zysk operacyjny skoczył z 1.4 mln PLN do 2.5 mln PLN a zysk netto z 0.9 mln PLN do 2.6 mln PLN.

Najważniejsza jest jednak zapowiedź zwiększenia skali produkcji w roku 2021: ‘W roku 2020 zainwestowaliśmy dużo czasu i zasobów w przygotowanie dokumentacji do nowych projektów, na nowe wyroby jakie będą produkowane przez Eltem w roku 2021 i latach kolejnych’ oraz w innym miejscu sprawozdania ‘Plany na najbliższy rok obejmują kolejne rozwinięcie współpracy z firmami niemieckimi, wyjście na nowe rynki w takich krajach jak Serbia, Litwa i Łotwa. Planowane jest też zakończenie wielomiesięcznego okresu walidacji Eltem jako nowego dostawcy dla dużej firmy międzynarodowej, działającej na rynku nie rolniczym. W roku 2021 planowe jest uruchomienie produkcji pierwszych sztuk wiązek do klienta, który pozwoli nam wejść w nową gałąź przemysłu i zyskać znaczące źródło stałego dochodu. Dzięki inwestycjom w nowe projekty poszerzymy sprzedaż do firm SDFi ARGO o kolejne wyroby. Planujemy dalszy rozwój produkcji i sprzedaży unowocześnionych wyrobów elektronicznych oraz wymianę przestarzałego parku maszynowego, który jeszcze występuje w przedsiębiorstwie, aby można było wypracować lepsze wskaźniki wydajności’

Przeciętne zatrudnienie w roku 2020 wyniosło 251 osób na umowę o pracę oraz 27 osób na umowy cywilnoprawne. 

© Eltem

https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3