Wróć

SEWS-Cabind z Żywca: wzrost sprzedaży mimo dużego uzależnienia od motoryzacji

Wyniki roku 2020 SEWS-Cabind zaprzeczają, iż pandemia musiała oznaczać spustoszenie w finansach firm związanych z motoryzacją. Gorsza wiadomość jest taka, że brakuje rąk do pracy i firma przenosi część projektów do Albanii.
Opublikowano: 2021-07-06

Spółka SEWS-Cabind Poland Sp. z o.o. została utworzona 23 marca 2001. Działalność Spółki prowadzona jest w dwóch zakładach produkcyjnych, obu usytuowanych na terenie Żywca - przy ulicy Leśnianka 73 oraz przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Podstawowym obszarem działalności spółki jest produkcja wiązek elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyroby SEWS-Cabind są przeznaczone do pojazdów użytkowych, w tym rolniczych. Głównym odbiorcą wyrobów zakładów z Żywca jest włoska spółka SEWS-CABIND SpA, która jest jednocześnie jedynym udziałowcem spółki i to ona dysponuje kontraktami z końcowymi odbiorcami.

SEWS-Cabind Poland znakomicie obronił się przed skutkami pandemii. Obroty firmy wzrosły o równe 7.0%, z poziomu 241.6 mln PLN w roku 2019 do 258.5 mln PLN w roku 2020 (rok obrotowy SEWS  firmie trwa od 1 kwietnia do 31 marca, co jest charakterystycznym okresem dla spółek z japońskim rodowodem). Zarząd spółki tak komentuje osiągnięte wyniki sprzedaży: ‘W bieżącym roku produkcja wyniosła 1.088 tysięcy godzin. Jest to poziom wyższy niż przewidywany był w budżecie i kolejnych prognozach. Taki wynik należy uznać za szczególnie satysfakcjonujący, zwłaszcza, że w początkowym okresie roku odnotowaliśmy bardzo istotny spadek produkcji spowodowany wybuchem ogólnoświatowej pandemii. Największe spadki dotyczyły kwietnia, kiedy to produkcja została ograniczona do minimum, a większość pracowników pozostawała w domach częściowo korzystając z urlopów, a częściowo w wyniku przestoju spowodowanego zamknięciem zakładu. Kolejne dwa miesiące przyniosły poprawę sytuacji, a od lipca produkcja wróciła do oczekiwanych poziomów i mogliśmy w pełni wykorzystywać nasze moce produkcyjne’.

Strukturę przychodów w roku 2020 przedstawia rysunek w ramce obok (dane w tys PLN). 

W dużym stopniu spółka poprawiła też wyniki finansowe. Wynik operacyjny wrósł z 7.7 mln PLN do 9.4 mln PLN. Głównym składnikiem kosztów są koszty pracy, bowiem produkcja zakładu opiera się głównie na pracy manualnej: ‘Nasza produkcja jest w znikomym stopniu zautomatyzowana, opiera się głównie na pracy ludzkiej. Od wielu lat kluczowe znaczenie ma dla nas bieżąca sytuacja na rynku zatrudnienia i dostępność pracowników, zwłaszcza osób, które efektywnie można przygotować do pracy w charakterze montera wiązek. W roku bieżącym w dalszym ciągu lokalny rynek pracy nie był w stanie dostarczyć nam takiej liczby pracowników, aby możliwe było płynne realizowanie zamówień. W związku z tym kontynuowaliśmy współpracę z agencjami pracy i korzystaliśmy z wynajmu pracowników tymczasowych, pochodzących z Ukrainy’ czytamy w komentarzu zarządu. Niestety, trudności w pozyskaniu odpowiedniej siły roboczej zmuszają firmę do planów przeniesienia części zleceń poza Polskę (więcej o tym w dalszej części artykułu).

Zysk netto za rok 2020 wyniósł 7.4 mln PLN w porównaniu do 6.7 mln PLN w roku 2019.

W dniu 31 marca 2021 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 1.375 osób (w tym 893 to pracownicy bezpośrednio produkcyjni). W bieżącym roku spółka korzysta również z pracowników ukraińskich wynajmowanych przez agencje pracy.

Inwestycje w majątek trwały firmy wyniosły w 2021 roku 6.9 mln PLN, w tym 5.4 mln PLN przeznaczono na zakup maszyn i urządzeń.  

2021

Plan na rok 2021 przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedażna poziomie ponad 55 mln EUR i podobnie jak w latach ubiegłych będzie to w zdecydowanej większości sprzedaż do jedynego udziałowca spółki, który z kolei dystrybuuje wyroby do klientów końcowych. Przewidywany zysk brutto spółki wyniesie 1.5 mln EUR.  

Niestety, spółka zadecydowała o częściowym transferze zleceń poza Polskę: ‘Będziemy również kontynuować działania związane ze wsparciem uruchomienia siostrzanej spółki w Albanii i transferem wybranych linii produkcyjnych do tamtejszego zakładu produkcyjnego. Pracownicy naszej spółki będą aktywnie uczestniczyć w procesie organizowania produkcji oraz szkolenia załogi’.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/offcontext/insite_landing_pages/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/offcontext/insite_landing_pages/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb