Wróć

Złącza w urządzeniach konsumenckich muszą spełniać nowe standardy bezpieczeństwa

W 2021 r. wszedł w życie standard bezpieczeństwa 62368-1, który wymaga, aby połączenia w sprzęcie audio-wideo i teleinformatycznym zapewniały użytkownikom nowy poziom ochrony.
Opublikowano: 2021-07-02

Ponieważ technologie cyfrowe stają się coraz bardziej powszechne, bezpieczeństwo produktów stało priorytetem bardziej niż kiedykolwiek. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zakłócenia elektromagnetyczne i rosnący poziom mocy to czynniki, które projektanci muszą wziąć pod uwagę przy projektowaniu produktów na rynek konsumencki.

Projektanci produktów muszą również pamiętać o zmianie, jaka nastąpiła w roku 2021 w zakresie certyfikatów bezpieczeństwa dla niektórych kategorii produktów konsumenckich. Dwie poprzednie normy certyfikacyjne 60065 ( dotycząca sprzętu audio/wideo) oraz 60950-1, (dotyczące sprzętu informacyjno-obliczeniowego, ICT), zostały wycofane pod koniec 2020 roku i zastąpione jednym standardem IEC 62368-1 / UL 62368- 1, tj. globalnie skoordynowanym standardem bezpieczeństwa IEC i UL. Nowy standard obejmuje konsumencki i profesjonalny sprzęt AV, elektroniczne instrumenty muzyczne i akcesoria, sprzęt informatyczny i komputerowy, urządzenia komunikacyjne i inne produkty konsumenckie. W wielu przypadkach standard obejmuje również złącza i porty USB.

Norma 62368-1 kieruje się zasadami inżynierii bezpieczeństwa opartej na zagrożeniach (hazard-based safety engineering , HBSE) na polu fizycznej ochrony użytkowników urządzeń, która identyfikują potencjalnie niebezpieczne źródła energii i kanały, którymi energia może być przesyłana do użytkownika. HBSE można najlepiej opisać jako kluczowy element składowy nauki o bezpieczeństwie, składający się z dwóch elementów: bezpieczeństwa wewnętrznego (ingerent safety) i bezpieczeństwa funkcjonalnego (functional safety). Bezpieczeństwo wewnętrzne to bezpieczeństwo związane z samą konstrukcją produktu, w którym zabezpieczenia przed potencjalnymi zagrożeniami nie są uzależnione od prawidłowego działania wbudowanych funkcji. Z kolei bezpieczeństwo funkcjonalne jest związane z bezpieczeństwem wynikającym z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem funkcji, zarówno w produkcie, jak i w całym systemie. Zgodnie z tymi zasadami, norma 62368-1 proponuje środki zwiększające bezpieczeństwo produktu zarówno w normalnym użytkowaniu, jak iw warunkach nieprawidłowego funkcjonowania.

W przeszłości sprzęt ICT i AV różniły się od siebie bardzo wyraźnie, co wymagało określonych, ukierunkowanych norm bezpieczeństwa. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach zasilacze, łączność i okablowanie tych produktów stały się do siebie bardziej podobne, a ponadto, wyroby te często łączyły się w złożone systemy połączone. Na przykład muzyk może zintegrować klawiaturę elektroniczną, syntezator, system głośników i mikrofon z komputerem i monitorami - wszystko połączone kablami. W odpowiedzi na te zmiany stworzono zharmonizowany standard, który obejmowałby zarówno kategorie AV, jak i komputery.

Norma IEC 62368-1 obejmuje wiele produktów konsumenckich, w tym:

  • Produkty komputerowe i sieciowe, w tym serwery, komputery PC, laptopy, tablety, routery i ich zasilacze
  • Elektronikę użytkową, w tym zestawy stereo, wzmacniacze, monitory, telewizory i aparaty cyfrowe
  • Produkty telekomunikacyjne, w tym sprzęt infrastruktury sieciowej i telefony
  • Sprzęt biurowy, taki jak kopiarki i faksy

Wszelkie nowe produkty, które w przeszłości miały certyfikat 60065 lub 60950-1, muszą teraz mieć certyfikat 62368-1. Sprzedaż istniejących produktów w Stanach Zjednoczonych może odbywać się ze starymi oznaczeniami, jednak w Europie i większości pozostałych części świata istniejące produkty muszą być ponownie certyfikowane zgodnie z IEC / EN 62368-1.

Rysunek 1: IEC 62368-1 to całkowicie nowy standard bezpieczeństwa ze świeżym podejściem, obejmujący szeroką gamę produktów konsumenckich i biurowych, posiadający jednak ewolucyjną historię i kontekst. (Źródło obrazu: © Power Systems Design).