Wróć

ITE łączy się z ITME

Trwają ostatnie prace nad połączeniem należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej (Łukasiewicz - ITE) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz - ITME).
Opublikowano: 2020-09-07

Konsolidacja, której celem jest wzmocnienie potencjału komercjalizacyjnego Łukasiewicza i rozwój nowych kierunków badawczych, zaplanowana została na 1 października 2020. 

Główne obszary działalności Łukasiewicz - ITE oraz Łukasiewicz – ITME to inżynieria materiałowa, elektronika, fizyka i chemia. W ciągu ostatnich 6 lat Instytuty zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Oba Instytuty prowadzą projekty B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności.  

Połączenie kompetencji Instytutów pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. 

Kilka dni po ogłoszeniu zamiaru połączenia instytutów, Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, tak skomentował plan w wywiadzie dla WNP.pl: 'Obydwa [instytuty] działają w obszarze mikroelektroniki i materiałów w niej stosowanych. Mamy ambicję zainicjowania odbudowy przemysłu mikroelektronicznego w Polsce. To istotne choćby dlatego, że cyberbezpieczeństwo opiera się nie tylko na oprogramowaniu, ale również na urządzeniach. Musimy mieć w kraju kompetencje, wiedzę i umiejętności do tego, żeby móc samodzielnie zabezpieczyć hardware dla infrastruktury krytycznej, nawet jeśli, a pewnie tak pozostanie, nie będziemy producentami globalnymi mikroprocesorów czy sensorów. Powinniśmy wiedzieć, jak w krótkich seriach robić takie urządzenia. Tak, by kompleksowo odpowiadać na zagrożenia cybernetyczne.'

https://krotki.link/uJHesR
https://krotki.link/uJHesR