Wróć

Klienci polskich zakładów Scanfil

Przeczytajcie dla kogo Scanfil produkuje w Polsce i jakie są ostatnie wyniki finansowe polskiego oddziału.
Opublikowano: 2020-08-20

Rok 2019 był siódmym rokiem działania Spółki Scanfil Poland Sp. z o.o. po połączeniu metodą na koniec roku 2012 dwóch siostrzanych spółek Scanfil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu i Scanfil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Scanfil Poland sp. z o.o. w Mysłowicach i Scanfil Poland Sp. z o.o. Oddział w Sieradzu pozostają niezależnymi operacyjnie jednostkami kontynuując swą dotychczasową działalność statutową. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu w Mysłowicach jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części, natomiast Sieradz skupia się na montażu elektroniki. Przeciętne zatrudnienie obu zakładów w roku 2019 wynosiło 1.197 osób.

Stabilne przychody, duże zyski

W roku 2019 przychody Scanfil Poland zwiększyły się z 623 620 tys PLN do 670 425 tys PLN (+7.5%). Jednocześnie, firmie udało się utrzymać kontrolę nad wielkością kosztów operacyjnych, co w efekcie dało bardzo dobry wynik operacyjny: w roku 2019 zysk operacyjny wyniósł 38 269 tys PLN wobec 24 880 tys PLN rok wcześniej. Podobnie, zysk netto skoczył z 15 033 tys PLN do 31 302 tys PLN, a więc zwiększył się ponad dwukrotnie.

Za przychody firmy odpowiedzialny jest głównie zakład w Sieradzu. W roku 2019 przychody z tytułu produkcji elektronicznej wyniosły 453 527 tys PLN, a więc 67.6% obrotów. Podobnie, w roku 2018 usługi EMS stanowiły 65.7% całkowitych przychodów.

Scanfil zainwestował w roku 2019 w środki trwałe blisko 15 mln PLN

Portfel klientów

© tek.info.pl

https://krotki.link/uJHesR
https://krotki.link/uJHesR