Wróć

Świetne wyniki Scanfil Poland i ambitny plan na 2021

Scanfil Poland to jedna z największych w Polsce firm zajmujących się montażem elektronicznym. Co roku zwiększa obroty w Polsce, a w roku 2021 przychód na przebić pułap 800 mln PLN.
Opublikowano: 2021-06-29

Scanfil Sieradz Sp. z o.o. - pracodawcy.pracuj.plW maju 2018 Scanfil rozbudował zakład w Sieradzu

2020 to ósmy rok działalności Scanfil Poland po połączeniu w jeden podmiot gospodarczy dwóch zakładów: specjalizującego się w mechanice zakładu w Mysłowicach oraz skupiającego się na montażu elektronicznym zakładu w Sieradzu. Łącznie oba zakłady zatrudniały w 2020 roku 1.135 osób.

Łączne przychody obu zakładów wyniosły w 2020 roku 719.8 mln PLN, o 7.4% więcej niż w poprzednim okresie (670.4 mln PLN). Polska jednostka Scanfil utrzymuje regularne tempo wzrostu przychodów (w roku 2019 wzrost również ukształtował się na bardzo podobnym poziomie 7.5%) jednak plan na rok 2021 jest jeszcze ambitniejszy: firma ma osiągnąć nieco ponad 12.3% wzrostu, co oznaczałoby poziom obrotów równy około 809 mln PLN. W szczególności, szybszy wzrost ma dotyczyć zakładu mechanicznego w Mysłowicach, którego obroty mają podskoczyć z obecnych 245 mln PLN do 287 mln PLN, czyli o 17.5%. Obroty generowane przez zakład w Sieradzu można oszacować na 475 mln w roku 2020 oraz 522 mln PLN w roku 2021.  

Scanfil Poland od lat generuje bardzo wysokie zyski, które mimo trudności związanych z pandemią wzrosły w roku 2020 w bardzo istotnym tempie. Zysk operacyjny, który w roku 2019 kształtował się na poziomie 38.3 mln PLN skoczył do 50.0 mln PLN. Stanowi to o bardzo wysokiej jak na branżę EMS rentowności operacyjnej równej 6.9%. Podobnie, zysk netto wzrósł z 31.3 mln PLN do 39.2 mln PLN.

W roku 2020 Scanfil Poland zainwestował w składniki majątku trwałego 18.7 mln PLN