Wróć

Leoni w Polsce: wyniki 2019 i perspektywa 2020

Jak zakończył się rok 2019 i co przyniósł początek roku 2020 a zarazem epidemii COVID-19 dla polskiej spółki koncernu Leoni?
Opublikowano: 2020-10-28

© tek.info.pl

W stosunku do roku 2018, rok 2019 przyniósł nieznaczny spadek obrotów Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. z podwrocławskich Kobierzyc. Obroty firmy obniżyły się o niewiele ponad 7%, z poziomu 1 237 265 tys zł do 1 147 775 tys zł. Nie wpłynęło to jednak negatywnie na zyski polskiej spółki: zysk operacyjny zwiększył się nawet z 24 946 tys zł do 25 785 tys zł. Również zysk netto w roku 2019 ukształtował się na wyższym niż rok wcześniej poziomie: było to 19 182 tys zł wobec 17 989 tys zł w roku 2018.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2019 wyniosło 505 pracowników z czego 415 w lokalizacji w Wierzbicach i 90 w lokalizacji w Ostrzeszowie. W roku 2019 spółka dokonała zakupu 2 maszyn do produkcji skrętek zastępując zamortyzowane i przestarzałe linie przeznaczone do likwidacji oraz przeprowadziła kilka znaczących modernizacji zakładu. Na rok 2020 przewidziano dalszy rozwój portfolio EVC (produktów przeznaczonych dla segmentu aut elektrycznych), instalację 5 maszyn w obszarze skręcarek, zakup i przygotowanie do instalacji tandemowej linii ekstruderowej przeznaczonej do produkcji portfolio EVC oraz dalszą modernizację zakładu.

W roku 2019 przeprowadzono ciekawą operację finansową – w czerwcu 2019 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale i przeznaczeniu zysku za rok 2018 w wysokości 17.989 tys zł na wypłatę dywidendy jedynemu wspólnikowi Spółki, tj. LEONI Kabel GmbH. Zaliczka na poczet dywidendy w kwocie 40.000 tys zł wypłacona została dnia 18 grudnia 2018 roku a różnica w wysokości 22.011 tys zł pokryta została z kapitału rezerwowego powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Pozbawienie spółki tak istotnej kwoty wypracowanych zysków może oznaczać w naszej ocenie brak szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych wobec polskiego zakładu ze strony centrali koncernu.

W roku 2019 oraz 2020 niezadawalające wyniki finansowe i operacyjne koncernu LEONI spowodowały poważne obniżenie wartości grupy LEONI na giełdzie. W odpowiedzi zarząd koncernu zainicjował szereg programów naprawczych, które mogą mieć w przyszłości przełożenie na funkcjonowanie polskiej Spółki.

©tek.info.pl

W chwili złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019 na świecie obserwowano już początki epidemii COVID-19. Komentarz spółki w tej kwestii jest dwojaki, czytamy bowiem iż ‘Spółka nie widzi konieczności likwidacji portfolio produkcyjnego, a co za tym idzie nie stoi przed koniecznością zmniejszenia parku maszynowego w roku 2020 w związku z epidemią.’. Jednakże, rzeczywistość może okazać się bardziej pesymistyczna, bowiem spółka szacuje spadek sprzedaży w stosunku do pierwotnie założonych wartości budżetowych na rok 2020 w wybranych miesiącach nawet na 60% (II kwartał 2020), potem zmniejszając skalę spadku do -20/-10% (III kwartał 2020 i dalej).