Wróć

Elhurt: dominujące znaczenie usług EMS

Wyniki roku 2020 Elhurt i Elhurt EMS potwierdzają, iż rośnie znaczenie krajowego rynku usług kontraktowych.
Opublikowano: 2021-06-18

Początkowo dominującym przedmiotem działalności Elhurt była sprzedaż hurtowa komponentów, jednak od kilkunastu lat firma z powodzeniem rozwija się na rynku produkcji kontraktowej. W naszym zestawieniu największych firm EMS według przychodów za rok 2019, Elhurt uplasował się na czwartym miejscu.

Przychody ze sprzedaży Elhurt w roku 2020 wyniosły 104.8 mln PLN, co w porównaniu z rokiem 2019 120.2 mln PLN stanowi spadek o 12.8%. Należy zauważyć, iż montaż elektroniki stanowi obecnie przeważającą część przychodów Elhurt: w roku 2020 przychody z tego tytułu wyniosły 60.8 mln PLN, a więc 58.1% (w roku 2019 udział ten wyniósł 59.0%).

Za spadek przychodów w roku 2020 w przeważającej mierze odpowiedzialne jest obniżenie przychodów realizowanych za granicą. O ile w roku 2019 wyniosły one 67.8 mln PLN, to w roku 2020 było to jedynie 38.8 mln PLN: aż o 42.7% mniej. W tym samym czasie sprzedaż krajowa wzrosła o 23.8%, z 53.1 mln PLN do 65.8 mln PLN. Informacje zawarte w sprawozdaniu potwierdzają się więc słowa o wzroście znaczenia krajowego rynku EMS, które padły w wywiadzie jakiego udzielił nam Sławek Tkacz, szef sprzedaży usług EMS w Elhurcie – link do wywiadu.

Tabela: Wielkość i struktura przychodów Elhurt w latach 2019-2020 [tys PLN].

Przyglądając się obrotom firmy za rok 2020 należy też pamiętać o jednym niezwykle ważnym fakcie: trwa proces przenoszenia produkcji kontraktowej do wydzielonej spółki o nazwie Elhurt EMS, który rozpoczął się już w roku 2020. W związku z tym, część produkcji kontraktowej realizowanej dla klientów zewnętrznym została zrealizowana już w ramach Elhurt EMS. Poprosiliśmy Elhurt o odniesienie się do tych zmian i otrzymaliśmy odpowiedź, iż całkowita sprzedaż obu firm w roku 2020, zrealizowana na rzecz klientów zewnętrznych to około 110 mln PLN. Podobnie, sprzedaż usług EMS wyniosła około 69 mln PLN. Wciąż stanowi to o spadku przychodów firmy, jednak jego skala jest już znacznie mniejsza: w przypadku przychodów całkowitych to spadek o 8.5%, w przypadku przychodów montażu kontraktowego to 3.1%.

W warunkach spadku przychodu nie udało się utrzymać wielkości zysków: zysk operacyjny obniżył się z poziomu 13.2 mln PLN w roku 2019 do 9.8 mln PLN w roku 2020. Podobnie, zysk netto spadł z 10.3 mln PLN do 8.0 mln PLN.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 174 osoby. W roku 2020 na inwestycje w majątek trwały firma przeznaczyła 1.4 mln PLN, w tym 0.7 mln PLN na maszyny i urządzenia.