Wróć

CTM otrzymało środki na budowę laboratorium

Wchodząca w skład PGZ planuje budowę laboratorium w Gdyni w ramach projektu EMC-LabNet.
Opublikowano: 2020-08-03

OBR Centrum Techniki Morskiej otrzymało w ramach funduszy europejskich środki na rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej. Gdyńskie laboratorium realizowane jest w ramach projektu EMC-LabNet, sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

CTM podpisało umowę z EMC-FORTO s.c., która dostarczy dwa stanowiska do badań sprzętu techniki morskiej: stanowisko do badania odporności na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz stanowisko do badania odporności na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości.

Wcześniej podpisano też umowę z ASTAT Sp. z o.o., dotyczącą zaprojektowania i dostawy stanowiska do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz stanowiska do badania odporności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy. W nowym obiekcie, który powstaje na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. powstanie duża semi-bezodbiciowa komora pomiarowa (SAC) o 10 metrowym polu pomiarowym, system do badań odporności oraz emisji promieniowanej i system do narażeń impulsowych typu NEMP.

 ‘Rozwój infrastruktury i nowoczesne wyposażenie laboratoriów w Gdyni wpływa realnie na wzrost ogólnopolskich możliwości badawczych, ale również tych na arenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przekłada się to przede wszystkim na podniesienie efektywności oraz skuteczność oferowanych badań oraz dostępnych akredytacji. Dodatkowo, pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowywaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy. OBR CTM S.A. będzie mieć również większe szanse na udział w międzynarodowych programach europejskich’ czytamy na stronie spółki.

© CTM

https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/