Wróć

Yazaki zwalnia połowę załogi

509 osób straci prace w wyniku zwolnień grupowych w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie.
Opublikowano: 2020-11-05

Zwolnienia grupowe w Yazaki rozpoczną się 20 lipca i zakończą do końca października. W zdecydowanej większości redukcja dotknie pracowników produkcyjnych. Jako przyczyny zwolnień pracodawca podał zamiar częściowej automatyzacji produkcji oraz utratę zamówień na wiązki do Fiata 500; jak podaje Solidarność Śląsko – Dąbrowska, na potrzeby Fiata była zatrudniona około połowa pracowników produkcyjnych.

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym przez związki zawodowe z pracodawcą osoby objęte zwolnieniami grupowymi dostaną dodatkową – oprócz ustawowej – odprawę uzależnioną od stażu pracy. Będzie ona wynosić równowartość 3 miesięcznych pensji w przypadku pracowników zatrudnionych w firmie krócej niż 2 lata, sześciokrotność wynagrodzenia w przypadku osób pracujących w Yazaki od 2 do 8 lat oraz równowartość dziewięciu pensji dla pracowników z najdłuższym stażem pracy. 

W Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie obecnie zatrudnionych jest ok. 1300 pracowników.