Wróć

Ochrona pierwotna przed impulsami przepięciowymi

Impulsy przepięciowe powstają w czasie przełączania, wyładowań elektrostatycznych i atmosferycznych. Docierają one do urządzeń elektrycznychw sposób elektrochemiczny, indukcyjny lub pojemnościowy za pomocą podłączonych przewodów.
Opublikowano: 2020-07-10

Prądy obciążeniowe impulsowe to bardzo częste zjawisko w bezpiecznikach pierwotnych. Nie stanowią one zazwyczaj problemu dla bezpieczników miniaturowych, jeśli przy wyborze wzięto pod uwagę ważne szczegóły. Impulsy mogą powstawać indywidualnie (np. w wyniku przepięcia, więcej pod tym linkiem) lub okresowo (np. obwody zsynchronizowane). Przy impulsach indywidualnych wartość I²t okablowania bezpiecznika jest bardzo ważna (im jest wyższa, tym większa jest jej tolerancja dla impulsów). Przy prądach stałych o kształcie impulsu niezwykle ważne jest obliczenie wartości skutecznej rms, zawsze należy też wziąć pod uwagę przemieszczenie prądu znamionowego powodujące możliwe przyspieszenie starzenia (dyfuzji).

Warianty zabezpieczeń pierwotnych

Do ochrony obwodu przed impulsami przepięciowymi można użyć jednego z dwóch wariantów obwodów pierwotnych, z bezpiecznikiem i urządzeniem SPD do ochrony okablowania:

Obwód zabezpieczający P1:

Bezpiecznik przy wejściu obwodu, przed SPD.

Obwód zabezpieczający P2:

Bezpiecznik przy wejściu obwodu, za SPD.

Strona: 1/2
https://gamma.pl/aktualnosci/1493_Simcenter-FloEFD-oraz-Simcenter-FloTHERM.html
https://gamma.pl/aktualnosci/1493_Simcenter-FloEFD-oraz-Simcenter-FloTHERM.html