Wróć

Sektor produkcji wiązek w Polsce 2020

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak się ma sektor produkcji wiązek w Polsce, zgromadziliśmy dane finansowe 30 firm tej branży, zarówno globalnych gigantów jak i niewielkich rodzimych producentów.
Opublikowano: 2021-01-04

Dominacja międzynarodowego kapitału

Co widać na pierwszy rzut oka na zestawienie przychodów z roku 2019, produkcja wiązek w Polsce zdominowana jest przez firmy z zagranicznym kapitałem, w tym przede wszystkim przez firmy związane z przemysłem motoryzacyjnym. Szeregując firmy pod względem obrotów za rok 2019, można zaryzykować stwierdzenie, że aż siedem spośród dziesięciu pierwszych miejsc zajmują podmioty ściśle związane z produkcją wiązek dla przemysłu samochodowego.

Największą firmą branży w Polsce jest oddział niemieckiego giganta Leoni, którego obroty osiągnęły 1.148 mln PLN. Niestety w chwili opracowywania niniejszego artykułu, Sumitomo Electric Bordnetze wciąż nie złożyło sprawozdań za ostatni okres obrachunkowy (tj. okres do 31 marca 2020), tak więc w zestawieniu uwzględniliśmy obroty osiągnięte w poprzednich 12 miesiącach (do 31 marca 2019): 1.127 mln PLN. Na trzecim miejscu sklasyfikowaliśmy starachowicki PKC z obrotami na poziomie 662 mln PLN

Firmy z pierwszej dziesiątki, których produkcja nie jest już tak jednoznacznie związana z motoryzacją, to PAS (AGD), Molex oraz AQ Wiring Systems. Również na dalszych miejscach uplasowało się kilka firm o bardziej zróżnicowanym portfelu zleceń, osiągających przychody w granicach do 200 mln PLN rocznie. Na uwagę zwraca duża reprezentacja firm ze skandynawskim kapitałem: wspomniany już PKC, należący do tej samej grupy kapitałowej Kabel-Technik-Polska, AQ Wiring Systems, Rimaster, Mekoprint, Teknosystem czy Technokontakt. 

 

Firmy polskie

Największą firmą z polskim kapitałem w naszym zestawieniu jest El-Cab, który podobnie jak czołówka zestawienia mocno związany jest z przemysłem motoryzacyjnym. Jego przychody w roku 2019 to 176 mln PLN, co stanowi wzrost o 12.3% w stosunku do roku 2018. Drugą pod względem wielkości sklasyfikowaną przez nas firmą jest Starpol II z przychodami na poziomie 49 mln PLN. Podium zamyka lubelski Eltem z obrotami 40 mln PLN, minimalnie tylko wyprzedzający WH Technologies z Prabut (należy jednak zauważyć, iż WH Technologies ma również zakład w Rumunii, do którego przetransferował w mijającym roku część produkcji, którego przychody nie są uwzględnione w zestawieniu). Znaczne rozmiary produkcji, przekraczające 30 mln PLN rocznie, osiągają również podkrakowska Omega oraz ZEM Ełk. 

W poniższym zestawieniu firmy oparte o polski kapitał odznaczyliśmy kolorem czerwonym.

Zestawienie przychodów za lata 2018-2019

[tys PLN]

* przychody osiągnięte w okresie 1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019

© tek.info.pl

Wzrosty i spadki 

Łączne obroty wszystkich sklasyfikowanych przez nas spółek to 6.320 mln PLN w roku 2018. Rok później suma ta zmalała do 6.097 mln PLN, a więc o -3.5% - tak mierzona wielkość sektora zmniejszyła się, a więc zlecenia raczej uciekają z Polski niż do nas napływają. 

Udało nam się zgromadzić sprawozdania finansowe 30 firm. Spośród nich jedynie 13 odnotowało wzrost, 17 kolejnych zanotowało spadki obrotów. Największy wzrost w zestawieniu, 16.1%, odnotowała Omega, która w roku 2015 przeprowadziła się do nowej siedziby w Morawicy. Znacznie poprawiła poziom obrotów również SE Bordnetze, lecz należy pamiętać, iż w przypadku tej firmy dotarliśmy do przychodów na rok obrotowy kończący się w marcu 2019. Ponad 10% wzrosły też obroty El-Cab, Arconsys oraz WH Technologies. 

Największe spadki odnotowała natomiast Bowe Elektrik: w tym przypadku przychody zmalały o blisko jedną trzecią! (-28.4%) Również gwałtowny spadek przychodów odnotowała jedna z największych firm z polskim kapitałem, Eltem (-22.8%) oraz należący do koncernu Motherson Kabel-Technik-Polska (-18.9%). 

Rentowność

Rentowność operacyjna prowadzonej działalności w roku 2019 zawiera się w bardzo szerokim przedziale od 13.1% w przypadku AQ Wiring System do -13.4% w przypadku BOWE Elektrik. Uwagę zwraca też bardzo duża zmienność tej wartości: z roku na rok firmy gwałtownie podnoszą rentowność lub popadają w straty. Wydaje się, iż sytuacja taka może świadczyć o bardzo dużym wpływie polityki cen transferowych światowych koncernów na wyniki osiągane przez polskie zakłady. 

Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy jedynie, iż średnia rentowność operacyjna w roku 2019 wyniosła 2.1% - to aż o 0.9 punktu procentowego mniej niż w roku 2018. Podobnie więc jak w przypadku wielkości przychodów, mamy do czynienia z niekorzystną zmianą. Najwyższą rentownością operacyjną wykazały się w roku 2019 firmy AQ Wiring System (13.1%), El-Cab (11.3%) oraz Technokontakt (6.9%). Najgorzej poszło natomiast firmom Bowe Elektrik (-13.4%), Plati (-10.0%) oraz LSN (-5.3%). O złej kondycji i narastających kłopotach Plati piszemy w osobnym artykule (patrz artykuły powiązane). 

Podobna sytuacja ukształtowała się jeśli chodzi o rentowność netto. Jej średnia wartość w roku 2019 wyniosła 0.7% wobec 1.5% w roku 2018. W roku 2019 osiem spośród trzydziestu badanych firm odnotowało stratę netto, w roku 2018 było 9 takich firm. 

© tek.info.pl

dane w tys PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zachęcamy do cytowania opracowywanych przez nas rankingów i artykułów. Zezwalamy na publikację do 20% treści pod bezwględnym warunkiem wyraźnego podania źródła informacji.

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/offcontext/insite_landing_pages/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/offcontext/insite_landing_pages/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb/110f4498-174a-4f3c-a5ae-c067a5f889bb