Wyzwania przy zaciskaniu cienkich przewodów

Ze względu na swoje rozmiary, małe terminale kablowe stanowią szczególne wyzwanie jakościowe – artykuł omawia część problemów wraz z technikami pomiaru jakości i sposobami przezwyciężania pojawiających się problemów.
Opublikowano: 2020-11-19

Rysunek 1: Porównanie końcówki o polu 0.17 mm2 z monetą dziesięciocentową.

Rysunek 2: Niedokładne ustawienie terminala względem kowadełka

Rysunek 3: Zgięty terminal na taśmie. 

Rysunek 4: Umieszczenie przewodu w końcówce 

Rysunek 5: Grad utworzony na końcówce 0.17 mm2

Wprowadzenie

Trendy miniaturyzacji i coraz powszechniej stosowanej elektroniki, widoczne zwłaszcza w przypadku przemysłu motoryzacyjnego, generują zwiększony popyt na stosowanie przewodów o niewielkich przekrojach. TE Connectivity (TE) definiuje cienkie przewody jako mające przekrój o polu 0.35 mm2 (22 skali AWG) lub mniejsze. Artykuł skupia się na zaciskaniu terminali z otwartymi skrzydełkami (F-crimps). Szacunkowo około 45% przewodów w typowym samochodzie średniej wielkości ma przekrój 0.35 mm2 lub mniejszy. Ponadto przewiduje się, iż ich udział w najbliższej przyszłości zwiększy się do 72%. Aby sprostać tym trendom, producenci wiązek muszą zwiększyć swoje możliwości zaciskania cienkich przewodów. 

Ze względu na swoje rozmiary, małe terminale kablowe stanowią szczególne wyzwanie jakościowe – artykuł omawia część problemów wraz z technikami pomiaru jakości i sposobami przezwyciężania pojawiających się problemów.  

Wyzwania zaciskania miniaturowych terminali kablowych

Istnieje kilka wyzwań w procesie zaciskania cienkich kabli, wynikających z małych rozmiarów przewodów, terminali oraz narzędzi. Artykuł z pewnością nie omawia kompletnej listy tych problemów, jednak użytkownicy wskazują, iż są to najczęstsze wyzwania związane z zaciskaniem cienkich kabli. 

1.Trudności z wyrównaniem przewodu w kowadełku

Trudności z właściwym usadowieniem przewodu w kowadełku wynikają z ustawień oprzyrządowania oraz jakości samych narzędzi. Jako że kowadełko jest małe, niewielka jest też tolerancja ustawienia terminalu. Kluczowy w tym przypadku jest mały skok nastaw aplikatora, niezbędny do dokładnego umieszczenia końcówki w wymaganym położeniu (Rysunek 2)

2.Deformacja terminali w taśmie 

Ze względu na fakt, iż element łączący terminal z taśmą może być bardzo wiotki, drobne terminale są bardziej podatne na skręcenie lub złamanie jeszcze na taśmie nośnej. Jeśli użytkownik nie przestrzega odpowiednich procedur składowania, przemieszczania czy nastaw, czynności te mogą stać się ‘okazją’ do deformacji terminalu (Rysunek 3)

3. Problemy z pamięcią kształtu, wybrzuszaniem i sztywnością przewodu. 

Cienkie przewody są szczególnie podatne na problemy związane z pamięcią kształtu, a ich wyprostowanie jest zazwyczaj bardzo kłopotliwe. Dodatkowo, jeśli chwytak urządzenia lub operator obejmie je zbyt daleko od zaciskanej końcówki, mają tendencję do opadania.  

4. Grad

Specyfikacje określające jakość zacisku zwykle odnoszą się do maksymalnych wymiarów gradu [inaczej: flash] w stosunku do grubości materiału, z jakiego wykonana jest końcówka. Producenci terminali przeznaczonych do małych kabli zwykle stosują bardzo cienkie materiały, tak więc nawet niewielka ilość gradu stanowi znaczny procent grubości terminalu: grad o wymiarach, które byłyby ledwie zauważalny w przypadku większych terminali, jest znaczny w przypadku drobnych końcówek (Rysunek 5). 

Strona: 1/5
https://www.kabeltech.pl/
https://www.kabeltech.pl/