Jak unikać efektu skórki pomarańczowej

Czy kiedykolwiek twoja warstwa conformal coating wyglądała jak skórka pomarańczowa? Artykuł wyjaśnia podstawy tego zjawiska oraz przedstawia proste sposoby jego unikania.
Opublikowano: 2020-10-13

Czym jest skórka pomarańczowa i co jest jej przyczyną?

Według doświadczeń specjalistów HumiSeal, nierówna powierzchnia, wyglądająca jak skórka pomarańczowa, zwykle powstaje w rezultacie gwałtownego wystawienia powstałej warstwy na ciepło oraz nadmuch. 

© HumiSeal

Efekt skórki pomarańczowej dotyczy niemal wyłącznie powłok conformal coating bazujących na rozpuszczalnikach, takich jak akryle, uretany I syntetyczna guma. Sam efekt ma swoje źródło w nierównym wysychaniu samej powierzchni utworzonej warstwy ochronnej. Jeśli wystawia się świeżo zaaplikowaną warstwę na zbyt intensywny lub zbyt gorący nawiew, powierzchnia warstwy szybko wyschnie, a pod nią dalej znajdować się będzie niezastygnięta ciecz. Jednym ze skutków takiego scenariusza będzie uwięzienie pęcherzyków gazów w niezastygniętej części. Inną bezpośrednią przyczyną może być również to, że powierzchnia zostaje zbyt szybko ‘zamrożona’, zanim będzie miała szansę w pełni rozlać się w gładką powłokę. Powstaje wówczas nierówna powierzchnia, potocznie zwana ‘skórką pomarańczową; czy ‘skórą aligatora’.

© HumiSeal

Najprostszym sposobem sprawdzenia czy to w istocie ciepły nadmuch jest przyczyną kłopotów jest pokrycie płytki stosowanym wcześniej środkiem I pozostawienie do wyschnięcia w temperaturze otoczenia. Jeśli efekt skórki znika, można być pewnym że to nadmuch jest przyczyną. Jeśli nie, kolejnym podejrzanym jest energia powierzchniowa, a także wiele innych możliwych przyczyn, nieujętych w tym artykule. 

Strona: 1/2
https://www.scanditron.com/pl/material_category/szablony/
https://www.scanditron.com/pl/material_category/szablony/