Wróć

Elektronika górnicza 2020

Zewsząd dobiegają informacje o fatalnym stanie finansowym polskiego górnictwa, jednak rodzime firmy produkujące elektronikę górniczą wydają się mieć całkiem nieźle.
Opublikowano: 2020-09-18

Wzięliśmy pod lupę trzy firmy, tradycyjnie związane z przemysłem górniczym: Elgór+Hansen SA, Elektrometal SA oraz Centrum Transferu Technologii EMAG.

Pierwsza z nich jest częścią największego polskiego holdingu związanego z górnictwem, Famur SA. Elgór+Hansen SA jest spółką powstałą na bazie założonej w roku 1989 firmy Elgór Sp. z o.o., która w wyniku kilku przekształceń i połączeń kontynuuje działalność takich firm jak ZEG SA oraz Kopex Electric System SA. Od 1994 firma wchodzi w skład międzynarodowej grupy Hansen. Z kolei CTT EMAG powstała 1 października 2010 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy o instytutach badawczych i stała się komercyjnym ramieniem Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Rysunek 1: Struktura własnościowa firm produkujących elektronikę górniczą.

© tek.info.pl

Wyniki finansowe 2019

Dwie pierwsze firmy odbiegają skalą działalności od CTT EMAG, najmniejszej z omawianych w artykule firm. Elgór+Hansen w roku 2019 odnotował znaczny wzrost przychodów, z poziomu 115 254 tys PLN do 166 331 tys PLN (wzrost o 44%). Na niewiele mniejszą skalę prowadzi działalność cieszyński Elektrometal, którego przychód w roku 2019 osiągnął poziom 151 620 tys PLN. Jednocześnie, firma ta jako jedyna odnotowała niewielki spadek sprzedaży (ok. 1%), dwie pozostałe osiągnęły w roku 2019 jej znaczny wzrost.

W strukturze przychodów Elgór+Hansen oraz Elektrometal zdecydowanie przeważa rynek krajowy. Jedynie w przypadku CTT EMAG sprzedaż eksportowa jest wyższa od krajowej.

Rysunek 2: Struktura przychodów kraj / exsport w roku 2019

© tek.info.p

Bardzo zróżnicowana jest rentowność prowadzonej działalności. Zdecydowanie najmniejszą rentownością – zarówno na poziomie wyniku operacyjnego jak i wyniku netto – charakteryzuje się działalność Elektrometal, który w latach 2018 oraz 2019 osiągnął rentowność operacyjną na poziomie odpowiednio 4.3% oraz 4.5%. Dla porównania: rentowność operacyjna CTT EMAG kształtowała się w analogicznych latach na poziomie 17.3% oraz 24.7%., a w przypadku Elgór+Hansen było to 25.1% oraz 21.1%.

Mimo opisanych różnic, wszystkie spółki wydają się być w bardzo dobrej kondycji finansowej. We wszystkich przypadkach struktura finansowania jest całkowicie bezpieczna (tj. brak jest zagrożeń dla płynności bieżącej), przychody są na wysokim poziomie w stosunku do majątku, wszystkie firmy są też rentowne. Jedynym mankamentem jest niższa w porównaniu do konkurentów rentowność działalności Elektrometal SA, lecz 4.5% to wciąż całkiem niezły wynik.

© tek.info.pl

https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/bledy-projektowe-pcb/