Wróć

AQ Wiring Systems: dobry poziom utrzymany

Łódzka spółka szwedzkiego koncernu ponownie zakończyła rok obrotowy przychodem na poziomie przekraczającym 200 mln PLN.
Opublikowano: 2020-11-05

Firma na koniec roku 2019 zatrudniała 920 osób. Ciekawostką jest fakt, iż firma korzysta z pracy osób osadzonych w zakładach karnych. Warto też przypomnieć, iż w drugiej połowie 2019 AQ uruchomił nowy zakład produkcyjny o powierzchni 12.267 metrów kwadratowych.

Obroty AQ Wiring Systems w roku 2019 wyniosły 204 257 tys PLN, co stanowi niewielki, 1.5-procentowy wzrost w stosunku do roku 2018 (201 215 tys PLN). Podobny poziom osiągnięto również jeśli chodzi o wynik na sprzedaży: w roku 2019 było to 26 763 tys PLN wobec 28 139 tys PLN rok wcześniej. Również na dalszych poziomach rachunku wyników było ‘podobnie’: zysk operacyjny to 26 707 tys PLN (27 489 tys PLN), zysk netto to 20 823 tys PLN (22 542 tys PLN).

‘W 2019 odnotowano porównywalną sprzedaż z rokiem poprzedzającym tj. 2018. Pierwsze dwa kwartały charakteryzowały się wzrostem zamówień od klientów i szeregiem inwestycji w filmie. W dwóch ostatnich kwartałach trend ten się odwrócił. Spadające wolumeny wynikały przede wszystkim ze spadków zamówień w sektorach silników spalinowych i maszyn budowlanych, jak również po części z opóźnień w projektach w branży kolejowej’ komentuje poziom sprzedaży sama spółka. Nowym projektem realizowanym w Łodzi jest instalacja okablowania dla produkującej wózki widłowe firmy Kion.

W sprawozdaniach za rok 2019 naszą uwagę zwraca bardzo bezpieczna struktura finansowania działalności. Gros źródeł finansowania spółki to kapitał własny (66 377 mln zł z 91 230 tys PLN całości sumy bilansowej), co oznacza, że majątek obrotowy w kwocie 77 236 tys PLN nieomal trzykrotnie przekracza zobowiązania firmy (24 853 tys PLN). Naprawdę, dostawcy tej firmy nie mają się czego obawiać.