Wróć

Nowe projekty w PKC Polska

W roku 2019 starachowicka firma odnotowała niewielki spadek sprzedaży, ale przyciągnęła też kilka nowych projektów.
Opublikowano: 2020-09-18

Wyniki roku 2019

Przychody PKC Group Poland Sp. z o.o. ze Starachowic w roku 2019 ukształtowały się na poziomie 661 800 tys PLN, co stanowi spadek w stosunku do roku 2018 o 9% (725 466 tys PLN). Jak informuje spółka, spadek sprzedaży jest spowodowany głównie zmianą sposobu rozliczania wiązek produkowanych dla firmy Scania wewnątrz koncernu. Mimo spadku obrotów, firma zdołała poprawić rentowność sprzedaży: zysk na sprzedaży w roku 2019 wyniósł 4 813 tys PLN wobec straty -7 309 tys PLN w roku 2018. Podobnie, na dalszych poziomach rachunku zysków i strat nastąpiła znaczna poprawa wyniku: zysk operacyjny wyniósł 439 tys PLN (-17 072 tys PLN w roku 2018), strata netto - 6 753 tys PLN (-26 102 tys PLN).

Bardzo słaba rentowność prowadzonej działalności odbija się niekorzystanie na strukturze kapitału PKC. Jej kapitały własne znajdują się na minusowym poziomie (-33 485 mln PLN), co oznacza równocześnie, że jej zobowiązania są większe o właśnie tę kwotę od aktywów. Całość zobowiązań to 210 866 tys PLN (spadek o blisko 30 mln zł w stosunku do roku 2018), natomiast w tej kwocie 50 000 tys zł to długoterminowa pożyczka wewnątrz grupy kapitałowej. Zobowiązania krótkoterminowe to 134 713 tys PLN, natomiast zobowiązania wobec podmiotów spoza grupy to wciąż niebagatelne 69 630 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe – a zwłaszcza część długów zaciągnięta wobec zewnętrznych dostawców – znajduje jednak całkowite pokrycie w majątku obrotowym (148 844 mln PLN), tak więc firma zachowuje płynność finansową.

Na inwestycje w majątek trwały firma wydała w 2019 roku 9 576 tys PLN. Na koniec roku 2019 firma zatrudniała 2 168 osób.

Nowe projekty

W roku 2019 nastąpiła znaczna poprawa wyników PPM zewnętrznych w stosunku do roku poprzedniego: w roku 2018 osiągnięto poziom 52 PPM, natomiast w roku 2019 było to już tylko 30 PPM.

PKC Polska wchodzi obecnie w skład międzynarodowego koncernu Motherson. Poza starachowickim zakładem PKC, koncern jest również właścicielem K-P-T, spółki posiadającej zakłady w Czaplinku, Białogardzie i Drawsku Pomorskim.

Spółka pozyskała w 2019 roku nowe projekty dla klientów SPG (Special Product Group) jak Dennis Eagle czy Volvo HT. Jednocześnie jest to kierunek obrany jako przyszłościowy dla zakładu w Starachowicach głównie ze względu na duże doświadczenie pracowników, co pozwala przy obecnych zasobach personalnych obsługiwać wielu mniejszych klientów. Do tego unikalne techniki produkcji dla wiązek silnikowych powodują duże zainteresowanie i zamówienia czołowych klientów w biznesie Track. Przyszłość to również produkcja wiązek wysokonapięciowych HV dla czołowych klientów takich jak Daimler i MAN.

W roku 2019 dział NPI (New Product Introduction), odpowiedzialny za przygotowanie nowych uruchomień projektów, uruchamiał i aktywnie wspierał produkcję Volvo C2F w Starachowicach. NPI przygotowywał i nadzorował produkcję wiązek MAN D08 E6d i D15 RIM, które wchodziły w fazę produkcji seryjnej. W zeszłym roku uruchomiono produkcję seryjną wiązek HV do autobusów elektrycznych Daimler EvoBus. Dodatkowo, w ramach optymalizacji portfolio produkcyjnego do zakładu PKC Starachowice przetransferowano produkcję wiązek MAN Chassis z zakładu w Serbii.

Poza nowymi projektami, główny nacisk Spółka kładzie na projekty BUS Scania, Volvo, Daimler oraz MAN.