Wróć

LUG zwiększa zaangażowanie w BIOT

BIOT to spółka technologiczna, pracująca nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla branży oświetleniowej.
Opublikowano: 2020-09-10

LUG S.A. nabył od firmy TOKA - Burzyński, Guzowski Sp.j. 980 udziałów spółki BIOT sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Zakupione udziały stanowiły 50% udziałów posiadanych przez TOKA w spółce BIOT sp. z o.o. Pozostałe 50% udziałów posiadanych przez TOKA zostało nabyte przez osobę fizyczną Pana Tomasza Guzowskiego. Po tej transakcji LUG SA 3020 udziałów o łącznej wartości nominalnej 151.000,00 zł, stanowiących 75,5% kapitału spółki BIOT sp. z o.o.

https://krotki.link/uJHesR
https://krotki.link/uJHesR