Wróć

Energotest do kupienia

Gliwicki integrator i producent sprzętu elektroenergetycznego, należący do upadłej Energobudowy SA, został wystawiony na przetarg za minimalną kwotę 22.8 mln PLN.
Opublikowano: 2020-09-10

4 września 2020 r. w którym Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 100% udziałów Energotest Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Spółka wchodzi w skład masy upadłości giełdowej Energobudowy SA, która 24 marca 2020 ogłosiła upadłość.

Przetarg zostanie przeprowadzony 9 października 2020 r., o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach. Ponadto Sąd określił, że umowa sprzedaży winna zostać zawarta w terminie do czterech miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta. Energotest ma zostać sprzedany za cenę nie niższą niż 22 800 tys PLN.

Podstawowy przedmiot działalności Energotestu obejmuje usługi związane z budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych. Spółka jest jednocześnie producentem całej gamy urządzeń elektronicznych do przetwarzania informacji oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej: przełączników, sterowników, rozruszników, wzbudników, rejestratorów czy zabezpieczeń.

https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/
https://www.ncabgroup.com/pl/wytyczne-projektowe-dla-plytek-pcb/