Wróć

Zmiany w składzie zarządu Apator SA

Po rezygnacji Mirosława Klepackiego rada nadzorcza Apator SA powołała Arkadiusza Chmielewskiego na nowego prezesa zarządu.
Opublikowano: 2021-11-25

Rezygnacja Mirosława Klepackiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu Apator SA. wynikała z przyczyn osobistych i została złożona w dniu 24 listopada 2021 roku. Na wniosek rady nadzorczej Mirosław Klepacki wyraził zgodę na dalszą współpracę z Grupą Apator oraz wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem działań prowadzonych na rzecz rozwoju eksportu na rynku niemieckim. Od 25 listopada funkcję prezesa pełnił będzie Arkadiusz Chmielewski, a członka zarządu Tomasz Łątka.

Arkadiusz Chmielewski, prezes zarządu Apator SA

Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 2019 r. pełni funkcję członka zarządu Apator SA odpowiadając za rozwój biznesu Grupy Apator. Jednocześnie związany jest ze spółką Apator Metrix SA (zależna od Apator SA), w której od 1993 r., w ramach zajmowanych stanowisk odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełnił funkcję prezesa zarządu tej spółki, jednak po objęciu funkcji w Apator SA, nie będzie jej kontynuował. Arkadiusz Chmielewski zasiada również w radzie nadzorczej Apator Powogaz SA (zależnej od Apator SA).

Nowy prezes nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. A. Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln PLN skonsolidowanych przychodów.

https://amtest-group.com/pl/
https://amtest-group.com/pl/