Wróć

Europejski rynek komponentów notuje nowe rekordy sprzedaży

DMASS odnotował w III kwartale wzrost sprzedaży półprzewodników o 31,8%, a w zakresie złączy, komponentów pasywnych i elektromechanicznych wzrost wyniósł nawet 44,7%. Niedobory pozostają największym problemem dla całej branży.
Opublikowano: 2021-11-23

Europejski rynek dystrybucji komponentów ma za sobą rekordowy rok. Powolny początek roku 2021 został całkowicie zastąpiony dwucyfrowym wzrostem zarówno w sektorze półprzewodników, jak i komponentów IP&E (tj. konektorów, pasywnych i elektromechanicznych). Przychody z dystrybucji półprzewodników w III kwartale, zgłoszone przez członków DMASS, wzrosły o 31,8% do 2,46 mld EUR, a sprzedaż dystrybucyjna IP&E o 44,7% do 1,13 mld EUR. Łącznie członkowie DMASS odnotowali w tym okresie wzrost o 35,6% do 3,6 mld EUR.

'Niedobór komponentów we wszystkich sektorach nadal definiuje obecną sytuację na rynku. Chociaż obecnie wydaje się, że cieszymy się zdrowym wzrostem, wszyscy uczestnicy rynku są pod presją, aby znaleźć rozwiązania i uniknąć dalszych zakłóceń. Nie wiadomo, kiedy sytuacja ulegnie zmianie, ale mamy nadzieję, że rok 2022 przyniesie ulgę. Widać wyraźnie, że niedobór pozostawia swój wpływ na ogólne perspektywy gospodarcze w całym europejskim przemyśle' - mówi Herman Reiter, nowo mianowany prezes DMASS.

Półprzewodniki

Rozpiętość stóp wzrostu w dystrybucji półprzewodników w III kwartale wahała się od -29% do 112% (obie wartości nie są reprezentatywne dla rynku, a bardziej dla zmian strukturalnych). Główne kraje i regiony wykazały jednak spore odchylenia: Niemcy wzrosły o 25% do 672 mln EUR, Europa Wschodnia o 28,7% do 430 mln EUR, Włochy o 54% do 219 mln EUR, kraje skandynawskie o 44,8% do 203 mln EUR, Wielka Brytania o 40% do 167 mln EUR, a Francja o 36,4% do 152 mln EUR.

Produkty analogowe wzrosły o 24.4% do 689 mln Euro.

MOS Micro o 25.8% do 484 mln Euro.

Zasilanie o 38% do 291 mln Euro.

Pamięci o 54.4% do 241 mln Euro.

Optoelektronika o 34.6% do 237 mln Euro.

Komponenty dyskretne o 57.4% do 149 mln Euro.

Pamięci programowalne o 35.1% do 145 mln Euro.

Inne komponenty logiczne 'tylko' o 11.7% do 122 mln Euro.

Sensory wzrosły o 39.6% do 72 mln EUR.

Standardowe układy logiczne o 35.8% do 34 mln EUR.

Na poziomie produktów i grup produktowych, układy analogowe i MOS Micro, jako główne grupy produktowe nie osiągnęły ogólnego wzrostu rynku, podczas gdy komponenty dyskretne, zasilanie, czujniki, optoelektronika i pamięci wzrosły (znacznie powyżej średniej).

Złącza, komponenty pasywne i elektromechaniczne

Rozpoczynając raportowanie tylko dla członków od 2014 roku, DMASS po raz pierwszy raportuje oficjalne dane dotyczące rynku dystrybucji złącz, komponentów pasywnych i elektromechanicznych. Sprzedaż elementów wg DMASS IPE wzrosła w Q3//CY21 o 44,7% do 1,13 bln EUR. Podział regionalny jest porównywalny do rynku półprzewodników, z Niemcami i Europą Wschodnią jako największymi rynkami regionalnymi, a następnie Włochami, Wielką Brytanią, Francją i krajami nordyckimi. Na poziomie produktowym, elementy pasywne (539 mln EUR) i elektromechaniczne (530 mln EUR) rosły w porównywalnym tempie, odpowiednio 45% i 46%, i reprezentują podobne rozmiary rynku. Zasilacze (około 6% rynku IPE) wzrosły o 35% do 65 mln EUR.

To niesamowite, jak w czasach niedoborów wiele obszarów produktowych wykazuje podobne, wysokie wskaźniki wzrostu, podczas gdy w normalnych czasach rozrzut jest dość duży. Rzadko się zdarza, aby produkty IPE w takim stopniu przewyższały półprzewodniki. Optymistycznie zakładamy, że w roku 2021 zbliżymy się lub przekroczymy próg 20% wzrostu rok do roku dla wszystkich komponentów; rok 2022 może być inny. Mamy nadzieję, że do połowy 2022 roku odczujemy pewną ulgę po stronie podaży i łańcucha dostaw. W perspektywie długoterminowej, po raz pierwszy od lat 80-tych, nasza branża dostrzega ogromne geopolityczne punkty zwrotne, gdzie dostępność i dostęp do technologii mogą kierować rozwojem, a nie rzeczywistym popytem na rynku końcowym. Podsumowuje prezes Hermann Reiter.

DMASS, europejska organizacja non-profit, jest jedyną organizacją branżową, która co kwartał zestawia szczegółowe dane dotyczące rynku dystrybucji komponentów elektronicznych w podziale na kraje i grupy produktowe, takie jak mikrokontrolery, pamięci flash, komponenty analogowe, pasywne, produkty elektromechaniczne i wiele innych. Dane DMASS są zbierane i konsolidowane przez Data Dynamics Ltd.

Założona w 1989 roku organizacja, dostarcza swoim członkom wiarygodne narzędzie statystyczne do oceny ich względnych wyników na rynku masowym. Organizacja liczy 35 aktywnych członków w 2021 roku i reprezentuje od 80% do 85% całego europejskiego rynku dystrybucji, w zależności od regionu. Aby stale zwiększać zasięg rynku europejskiego, DMASS z zadowoleniem przyjmuje nowe wnioski członkowskie od dystrybutorów i producentów komponentów elektronicznych.

https://www.goodram.com/przemyslowe/
https://www.goodram.com/przemyslowe/