Wróć

Nałożono cła antydumpingowe na kable światłowodowe z Chin

Komisja Europejska po przeanalizowaniu rynku podjęła decyzję o narzuceniu ceł antydumpingowych na kable światłowodowe jednomodowe z Chin.
Opublikowano: 2021-11-23

© Fibrain

Przewody światłowodowe są potrzebne do budowy szybkich sieci szerokopasmowych, a zatem mają duże znaczenie dla obywateli, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych w całej UE, którzy wykorzystują te sieci do pracy zdalnej, nauki zdalnej, prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług. Importerzy kabli światłowodowych z obawiają się, że w przypadku wprowadzenia zapowiadanych przez Komisję Europejską środków antydumpingowych, ucierpią konsumenci i budżety publiczne, ponieważ wzrośnie cena przewodów światłowodowych, a tym samym łączna cena projektów dotyczących sieci. Jednak w toku dochodzenia KE wykazała, że przewody światłowodowe stanowią jedynie niewielką część całkowitych kosztów uruchamiania sieci cyfrowych. W rzeczywistości najbardziej znaczącą pozycją są prace budowlane (tj. roboty ziemne w celu położenia kabli), które stanowią około 80 % kosztów. Pozostałe 20 % stanowią koszty surowców, które obejmują również inne produkty, takie jak kanały, szafy i złącza. 

Według KE, w Unii i w innych państwach trzecich istnieją wystarczające moce produkcyjne, aby zastąpić przywóz pochodzący z Chin. Ponadto dzięki wprowadzeniu środków antydumpingowych przemysł Unii mógłby inwestować w zakłady produkcyjne i nowe technologie. Jednocześnie nie uniemożliwi to uczciwego konkurowania na rynku unijnym. Nawet jeśli zgodnie z przewidywaniami zapotrzebowanie na przewody światłowodowe wzrośnie w nadchodzących latach, importerzy i użytkownicy nie będą narażeni na istotne ryzyko niedoboru dostaw, a zatem nie dojdzie do opóźnienia we wprowadzaniu światłowodowej sieci szerokopasmowej do domów i przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono, że przemysł UE poniósł istotną szkodę w związku ze stosowaniem cen dumpingowych przez producentów Republiki Chińskiej.

Ostatecznie zdecydowano o wprowadzeniu cła na niemal pełny zakres kabli światłowodowych jednomodowych (wyłączając tylko przewody, w których wszystkie włókna optyczne są indywidualnie wyposażone w złącza na jednym lub obu krańcach oraz kable do zastosowań podwodnych). Dla części dostawców zostały ustalone indywidualne stawki obniżonego cła: 19,7% i 31,2% (przy uwzględnieniu dodatkowych czynników łagodzących i w zależności od poziomu współpracy przy przeprowadzanym dochodzeniu). Jednak dla większości producentów cło będzie wynosić 44,0 %. Rozporządzenie ma moc wykonawczą od 19 listopada 2021 roku.

Należy spodziewać się, że nieuchronną konsekwencją narzucenia ceł będzie transfer tych kosztów na końcowego klienta. W przyszłości kolejne kraje stosujące ceny dumpingowe mogą stać się celem badań Komisji Europejskiej.

https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/index.php?lang_id=3